Noile case de marcat: termene, obligatii, raportari

De | 10 mai 2018

Se apropie termenele finale de dotare cu noile case de marcat. Contrar asteptarilor multor agenti economici, Ministerul Finantelor nu a anuntat amanarea termenelor de implementare a noilor aparate de marcat electronice fiscale.  Astfel, in perioada urmatoare, agentii economici vor trebui sa se doteze cu noile modele de case de marcat, dupa urmatorul calendar:

 • incepand cu data de 01.06.2018 operatorilor economici care au calitatea de contribuabili mari si mijlocii le revine obligatia de a utiliza doar AMEF model nou;
 • incepand cu data de 01.08.2018 operatorilor economici care au calitatea de mici contribuabili le revine obligatia de a utiliza doar AMEF model nou;

Au aparut in piata informatii eronate cu privire la posibilitatea de a inlocui casa de marcat cu alte echipamente (telefon inteligent, tabletă, precum şi altele asemenea). Acestea nu pot fi utilizate pe post de casa de marcat decat daca sunt atasate unei imprimante fiscale.

Cine are dreptul sa comercializeze aparate de marcat electronice fiscale?

Pentru a primi dreptul de comercializare si distributie a aparatelor de marcat electronice fiscale, firmele trebuie sa detina urmatoarele documente:

 • avizul tehnic favorabil pentru fiecare model de aparat (este eliberat de Institutul de Cercetare Dezvoltare in Informatica – ICI)
 • autorizatia de distributie eliberata de o comisie din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Pana in acest moment, ICI a eliberat deja avizele tehnice favorabile pentru mai multe modele de aparate de marcat electronice fiscale – case de marcat si imprimante fiscale. Urmeaza ca importatorii sau producatorii acestor echipamente fiscale sa primeasca autorizatia de distributie pe piata romaneasca.

Cine este obligat sa utilizeze case de marcat si cine nu?

Regimul utilizarii caselor de marcat este stabilit de OUG 28/1999 (r) care in articolul 1 nominalizeaza entitatile ce sunt obligate sa emita bon fiscal cu case de marcat:
Art. 1

(1) Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
(2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), denumiţi în continuare utilizatori, au obligaţia să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le înmâneze clienţilor. La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factura.

In 20 noiembrie 2017 au aparut in Monitorul Oficial Normele de aplicare a acestei OUG, care definesc conceptul de “operatori economici obligati sa utilizeze casa de marcat “ astfel:
Art. 1

(1) În sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, prin operatori economici se înţelege persoanele fizice şi juridice, întreprinderile familiale, precum şi orice alte entităţi, cu excepţia instituţiilor publice, care încasează, pe teritoriul României, inclusiv în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, de la persoane fizice sau juridice, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie.

Art. 4. – Norme metodologice
În sensul art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, prin livrări de bunuri cu amănuntul şi prestări de servicii direct către populaţie se înţelege acele activităţi desfăşurate cu caracter permanent sau sezonier. Nu intră în această categorie livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate ocazional, direct către populaţie, de către operatorii economici, alţii decât comercianţii cu amănuntul. Prin comerţ ocazional se înţelege actele de comerţ cu caracter întâmplător, efectuate pe durată limitată de timp cu ocazia unor târguri, saloane, sărbători cu caracter laic, expoziţii cu vânzare, precum şi livrările de bunuri către proprii angajaţi pentru uzul propriu.”
Exceptii la dotarea cu casa de marcat

Cum vom achizitiona si fiscaliza noile case de marcat

Echipamentele fiscale se pot achizitiona doar de la firme care sunt acreditate pentru comercializare si/sau service a respectivului model de echipament fiscal. In mod normal, conform angajamentelor asumate, lista lor ar trebui sa fie publicata pe site-ul ANAF. Dupa cumparare, casei de marcat i se va atribui un numar unic de identificare pentru care sunt necesare depunerea la administratia fiscala a unei cereri de atribuire a numărului de ordine fiscal ce va fi însoţită de următoarele documente:
a) copia facturii şi a documentului de plată care atestă achiziţionarea aparatului de marcat electronic fiscal, copia contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate sau, după caz, copia contractului de leasing financiar încheiat cu clauză expresă privind asumarea obligaţiei părţilor că la expirarea contractului de leasing se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului;
b) copia procesului-verbal de sigilare a memoriei fiscale şi a aparatului de marcat electronic fiscal;
c) declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal sau, după caz, declaraţia privind desfăşurarea activităţii în regim ambulant ori în regim de taxi, însoţită de certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, privind deschiderea punctului de lucru;
d) declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului privind numărul de înmatriculare al autovehiculului pe care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, însoţită de copia autorizaţiei taxi, în cazul activităţii de taximetrie

Tipuri de aparate de marcat electronice fiscale

Iata care sunt tipurile de aparate, conform Hotărârii nr. 804/2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

a) case de marcat electronice cu structură închisă, izolate, corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. Aceste case de marcat au hardware dedicat, set fix de funcţii, bază de date proprie şi funcţionează izolat, fără a dispune de interfeţe de conectare la alte dispozitive de tip calculator, telefon mobil, tabletă. Modulul fiscal este integrat în hardware propriu, iar programul de aplicaţie şi cel de control din modulul fiscal sunt plasate într-o memorie fixă;

b) case de marcat electronice cu structură închisă, conectate la calculator, corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. Suplimentar faţă de aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la lit. a), aceste case de marcat dispun de o interfaţă prin care se asigură cooperarea cu un program ce rulează pe calculator. Interfaţarea furnizează un set limitat de comenzi de modificare, completare, citire a bazei de date interne şi de emitere de documente fiscale. Securitatea comunicării şi integritatea corectitudinii înregistrărilor sunt asigurate de modulul fiscal prin programul său de control;

c) case de marcat electronice computerizate corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă. Aceste case de marcat sunt realizate pe o structură de calculator standard, în care este inclusă o placă fiscală ce conţine un modul fiscal cu hardware şi program de control proprii, care se interfaţează cu programul de aplicaţie al aparatului de marcat electronic fiscal, care rulează pe calculatorul standard printr-un set limitat de comenzi de interfaţare adecvat acestei categorii de aplicaţii. Eventuala comunicare pentru integrarea într-o reţea este controlată de programul de aplicaţie în limitele acceptabile pentru această clasă de aplicaţii;

d) aparate sau terminale cu funcţii de case de marcat electronice corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă. Aceste aparate sau terminale sunt dispozitive identificabile ca structură şi program de aplicaţie, care includ o placă fiscală ce conţine un modul fiscal, controlat de un program de control. Interfaţarea aplicaţiei cu modulul fiscal conferă acestora şi funcţii de casă de marcat, în afara altor funcţii specifice;

e) imprimante fiscale corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă. Imprimantele fiscale sunt dispozitive care includ un modul fiscal, controlat de un program de control memorie fiscală şi periferice controlabile de către acesta; nu au program de aplicaţie propriu şi se interfaţează cu un sistem de calcul de tip calculator, terminal pentru transferul electronic de fonduri la punctul de vânzare- POS, sau cu un dispozitiv de tip telefon inteligent, tabletă, precum şi altele asemenea, ce dispun de un program de aplicaţie dedicat şi identificabil. Interfaţarea se poate realiza prin cablu serial, magistrală serială universală-USB, reţea, precum şi reţea fără fir – Wi-Fi sau bluetooth;

f) case de marcat electronice corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. Aceste case de marcat au un hardware dedicat ce integrează un modul fiscal controlat de un program de control şi, respectiv, un program de aplicaţie care asigură un set fix de funcţii de operare şi permite lucrul cu o bază de date proprie şi una sau mai multe interfeţe pentru comunicaţie sau salvare externă. Opţional interfeţele pot asigura şi cooperarea cu un program de aplicaţie extern care să permită programarea, citirea bazei de date interne, precum şi emiterea de documente fiscale. Securitatea comunicării şi continuitatea înregistrărilor sunt asigurate integral de modulul fiscal, prin programul său de control.

Transmiterea de date catre ANAF

Deoarece conectarea directa a aparatelor fiscale la sistemul national de supraveghere si monitorizare al ANAF se va realiza intr-o etapa viitoare, firmele vor fi obligate să transmită Fiscului, on-line, lunar (pana pe data de 20 ale fiecarei luni), anumite date, cum ar fi cele din bonul fiscal sau informații referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal, incetarea functionarii acestuia in urma unor evenimente de tipul lipsa curentului electric sau intreruperea conexiunii la internet, precum si cu privire la repunerea in functiune/reconectarea aparatului.

Cum se va face transmiterea datelor:

 • fișierele XML, semnate folosind certificatul digital al aparatului de marcat electronic fiscal, vor fi exportate de pe aparatul de marcat electronic fiscal pe un mediu de stocare extern;
 • prin intermediul programului de asistență pus la dispoziţie pe portalul ANAF, fișierele XML vor fi validate și atașate unui fișier PDF;
 • fișierul PDF cu XML atașat, semnat cu certificat digital calificat, va fi comunicat organului fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

In vederea transmiterii fisierelor si a declaratiei, utilizatorul ori imputernicitul acestuia trebuie sa detina, in vederea autentificarii, un certificat calificat eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Sanctiuni pentru nerespectarea termenului de dotare cu noile case de marcat

Amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei confiscarea sumelor nejustificate si suspendarea activitatii operatorului economic la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, pana la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal si prezentarea dovezii de plata a amenzii sau a jumatate din cuantumul acesteia, dupa caz, organului constatator.

 

 

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

2 gânduri despre “Noile case de marcat: termene, obligatii, raportari

 1. Mihai Tudoran

  Foarte bun si insctructiv materialul, dar, pentru o mai corecta informare a colegilor si nu numai, as avea cateva „corectii”:
  – In textul: „Au aparut in piata informatii eronate cu privire la posibilitatea de a inlocui casa de marcat cu alte echipamente (telefon inteligent, tabletă, precum şi altele asemenea). Acestea nu pot fi utilizate pe post de casa de marcat decat daca sunt atasate unei imprimante fiscale”….corect este „…atasate unui echipament fiscal, de regula case de marcat care poate comunica prin bluetooth cu un astfel de device, device pe care este instalat un program de aplicatie extern, unul de gestiune vanzari, pana in acest moment, din cate stiu, nu sunt pe piata imprimante fiscale care sa poata fi conectate direct la astfel de device-uri.
  – In textul: „Dupa cumparare, casei de marcat i se va atribui un numar unic de identificare pentru care sunt necesare depunerea la administratia fiscala a unei cereri de atribuire a numărului de ordine fiscal ce va fi însoţită de următoarele documente:
  a) copia facturii….. . Toate acele documente enumerate de la lit.a la lit.d sunt relative, ele difera de la un ANAF la altul, daca la ANAF C

 2. Mihai Tudoran

  Foarte bun si insctructiv materialul, dar, pentru o mai corecta informare a colegilor si nu numai, as avea cateva „corectii”:
  – In textul: „Au aparut in piata informatii eronate cu privire la posibilitatea de a inlocui casa de marcat cu alte echipamente (telefon inteligent, tabletă, precum şi altele asemenea). Acestea nu pot fi utilizate pe post de casa de marcat decat daca sunt atasate unei imprimante fiscale”….corect este „…atasate unui echipament fiscal, de regula case de marcat care poate comunica prin bluetooth cu un astfel de device, device pe care este instalat un program de aplicatie extern, unul de gestiune vanzari, pana in acest moment, din cate stiu, nu sunt pe piata imprimante fiscale care sa poata fi conectate direct la astfel de device-uri.
  – In textul: „Dupa cumparare, casei de marcat i se va atribui un numar unic de identificare pentru care sunt necesare depunerea la administratia fiscala a unei cereri de atribuire a numărului de ordine fiscal ce va fi însoţită de următoarele documente:
  a) copia facturii….. . Toate acele documente enumerate de la lit.a la lit.d sunt relative si insuficiente, ele difera de la un ANAF la altul, in realitate documentele comune tuturor ANAF-urilor sunt „doar” CIF-ul, copia la factura si a documentului de plata, copia certificatului constatator pentru punctul de lucru, cererea de nr. de ordine si declaratia de punct de lucru, procesul verbal de sigilare si avizul de distributie, in plus, la diferite ANAF-uri din tara se mai pot cere si documente precum: copie la hotararea AGA de infiintare a firmei, copie la certificatul de garantie, copie la contractul de posesie a spatiului, copie la CI, declaratia 061, si alte multe asemenea…la ANAF Bucuresti se pot cere pana la …18-19 documente, la Constanta, Iasi sau Galati de exemplu ele pot ramane doar cele 8-9 initiale.
  – cat privesc termenele de implementare, cele de pana la 01 iunie si 01 august, cred ca nu exista cineva care sa fie de acord cu faptul ca aceste termene sunt realiste si ca se vor putea respecta, este greu sa schimbi cca 800.000 de echipamente fiscale adunate in cca 18 ani, in cateva zile, aceste termine in mod sigur vor trebui prorogate, singura intrebare ramanand in final: pana cand?…si mai este ceva, nimeni nu spune ceva in legatura cu casele ce vor fi inlocuite, cand se predau memoriile fiscale, in ce conditii, pentru ca mi-e greu sa cred ca aceste operatiuni vor fi facute concomitent cu instalarea celor noi.
  Succes tuturor!
  Mihai Tudoran

Lasă un răspuns