Calendarul noilor case de marcat

De | 28 iulie 2017

Conform proiectului de ordonanta aflat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, termenele de implementare a noilor case de marcat se vor amana cu cateva luni.

Calendarul noilor case de marcat 

     Data      Activitatea                                              Text propus
31 august 2017Se modifica Normele metodologiceNormele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, se modifică până la data de 31 august 2017.
31 august 2017Se aproba procedura de avizare tehnică a noilor case de marcatOrdinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, prevăzut la art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, („procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului pentru societatea informaţională”), se aprobă până la data de 31 august 2017
31 august 2017Se aproba continutul si procedeele de lucru cu registrul naţional de evidenţă a caselor de marcatInformaţiile conţinute în registrul prevăzut la art. 3^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, (“la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se întocmeşte în formă electronică un registru naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, după caz, denumit în continuare Registru”), precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 31 august 2017.
1 octombrie 2017Apar noile case de marcatDispoziţiile art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată,  (“Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2), avizul tehnic favorabil se eliberează de către instituţia publică/instituţia de drept public, desemnată prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională”) se aplică începând cu data de 1 octombrie 2017
1 februarie 2018Vechile case de marcat nu se mai avizeazaÎncepând cu data de 1 februarie 2018, Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată.
30 aprilie  2018Vechile case de marcat nu mai au avizAvizele privind distribuția aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizați își mențin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de data de 30 aprilie 2018
1 mai 2018Vechile case de marcat nu mai pot fi comercializateÎncepând cu data de 1 mai 2018, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
1 mai 2018Toti operatorii economici se doteaza cu noile case demarcatÎncepând cu data de 1 mai 2018, toți operatorii economici prevăzuți la art.1 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999.
1 iunie 2018Se comunica data si procedura de conectare a noilor case de marcat la serverul ANAFProcedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și data începând cu care acestea se conectează la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pana la 1 iunie 2018

 

 

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns