Scutirea extinsa pe salariul programatorilor IT

De | 10 ianuarie 2017

Aveti angajati programatori IT?

Atunci trebuie sa stiti ca incepand cu luna februarie programatorii IT vor fi scutiti de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, chiar daca firma la care lucreaza nu a obtinut un venit de 10.000 de dolari anual pe angajat.

Luni a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul Ministrului Finantelor nr. 2903/2016 care reglementeaza procedura de acordare a scutirii la impozitul pe venitul din salarii pentru programatori. Facilitatea va fi aplicata inclusiv firmelor aflate in primul an de functionare sau celor care au trecut printr-o reorganizare.

Iata cateva detalii din actul normativ:

  • Scutirea se acorda la angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), cu respectarea mai multor conditii cumulative:

– posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa la ordin;
– postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
– detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta,
– angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creatie de programe pentru calculator.

Documentele justificative pentru scutirea de impozit sunt:

– actul constitutiv, in cazul operatorilor economici;
– organigrama angajatorului;
– fisa postului;
– copia cu mentiunea „conform cu originalul” a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor;
– copia cu mentiunea „conform cu originalul” a contractului individual de munca;
– statul de plata intocmit separat pentru angajatii;
– comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului;
– balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creatie de programe pentru calculator.

Pentru simplificarea procedurilor, a fost prevazuta posibilitatea ca angajatorul sa pastreze documentele justificative in format electronic, cu conditia ca acestea sa fie semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, acordat de un furnizor de servicii acreditat.

  • Ocupatiile pentru care se acorda scutirea de impozit sunt: Administrator baze de date, Analist, Inginer de sistem in informatica,Inginer de sistem software,Manager de proiect informatic, Programator, Proiectant de sisteme informatice, Programator de sistem informatic

Astazi, angajatorii care au ca activitate crearea de programe pentru calculatoare sunt scutiti de la plata impozitelor pe venit daca au realizat in anul precedent un venit de cel puțin 10.000 de dolari din comercializarea softurilor.

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns