Certificatul de atestare fiscala – ce este, cand si cum se elibereaza in 2016

De | 26 ianuarie 2016

Certificatul de atestare fiscala se elibereaza pe baza datelor cuprinse in evidenta pe platitor a organului fiscal competent si cuprinde creantele fiscale exigibile, existente in sold in prima zi a lunii urmatoare depunerii cererii. Adica, reflecta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate.

Ordinul ANAF nr. 3654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 954 din 23 decembrie 2015 si a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Organul fiscal central competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de contribuabili are obligatia de a elibera certificatul de atestare fiscala in cateva situatii:

  • la solicitarea contribuabililor/platitorilor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala;
  • la solicitarea institutiilor/autoritătilor publice, in cazurile si in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare, prin depunerea unei adrese de eliberare a certificatului de atestare fiscala;
  • din oficiu, in situatia in care se schimba competenta de administrare a creantelor fiscale, ca urmare a schimbarii domiciliului fiscal sau a altor situatii prevazute de lege;
  • la solicitarea detinatorilor de titluri de participare la o societate, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala;
  • la solicitarea oricarei persoane fizice sau juridice, alta decat cea prevazută la art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, numai cu acordul scris al contribuabilului în cauza, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala;
  • la solicitarea notarilor publici, pentru persoana fizica pentru care se dezbate succesiunea, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala.

Cererea de eliberare a certificatului poate fi depusa la registratura organului fiscal central competent, poate fi trimisa prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau poate fi comunicată Fiscului prin intermediul serviciului online „Spațiu privat virtual”.

Gasiti aici cateva date referitoare la eliberarea certificatului de atestare fiscala, data furnizate de Administratia Judeteana  Finatelor Publice – Arges.

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.