Se modifica continutul bonului fiscal

De | 26 iunie 2024

Continutul bonului fiscal se va modifica conform OUG nr. 69/2024. Ordonanta a fost publicata in Monitorul Oficial urmand ca in luna iulie sa apara si normele de aplicare.

O parte din masurile adopate de guvern prin aceasta ordonata vin in sprijinul pregatirii sistemul e-TVA, ce va permite precompletarea decontului de TVA.

Astfel, bonul fiscal, pe langa elementele obligatorii de pana acum va trebui sa contina următoarele elemente: unitatea de măsură, codul de identificare fiscală al beneficiarului, la cererea acestuia, precum și numărul de identificare al bonului.

„O măsură menită să vină în sprijinul contribuabililor este și aceea constând în precompletarea formularelor electronice cu informații disponibile în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Ținând seama de posibilitatea ca rubricile precompletate să conțină și referiri la cheltuielile deductibile sau, după caz, posibilitatea acordării deductibilității în cazul anumitor cheltuieli, este necesar ca în bazele de date gestionate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală să se regăsească informații referitoare la bonurile fiscale care au înscrise codul de identificare fiscală al beneficiarului bonului fiscal. Necesitatea inserării pe bonul fiscal a codului de identificare fiscală, care vizează o sferă mai largă de contribuabili decât cei înregistrați în scopuri de TVA, este dublată de faptul că precompletarea de către autoritatea fiscală a informațiilor privind cheltuielile deductibile este o măsură menită să vină în sprijinul contribuabililor care, potrivit legii, au obligația să completeze și să depună declarațiile fiscale.”

Un alt aspect care modifica bonul fiscal este ca data și ora emiterii bonului fiscal, numărul de identificare al bonului fiscal, precum și seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal se tipăresc pe bonul fiscal și sub formă de cod QR

Se va modifica si raportul fiscal de inchidere zilnica (Raportul Z) care pe langa elementele definite deja, va trebui sa contina și următoarele date: numărul de bonuri fiscale care au înscris codul de identificare fiscală al beneficiarului, valoarea totală a acestora, total taxă pe valoarea adăugată aferentă, identificatorul jurnalului electronic, numărul și valoarea reducerilor, anulărilor, sume de serviciu, precum și sumele rezultate pentru fiecare mijloc de plată utilizat. Sumele de serviciu reprezintă sumele de bani utilizate pentru plata restului către client, puse la dispoziția operatorului aparatului de marcat electronic fiscal la începutul fiecărei zile de lucru. Acestea se regăsesc în soldul contului de casă și, de asemenea, în soldul de la sfârșitul zilei de lucru.

Daca aparatele de marcat nu au posibilitatea sa tipareasca aceste informatii sub forma de cod QR, utilizatorii acestor aparate au la dispozitie 2 ani pentru a se conforma acestor obligatii. In urma testarii, ICI – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică va elibera distribuitorului autorizat al respectivului model de aparat un document din care sa rezulte ca respectivul model de aparat indeplineste sau nu conditiile tehnice legale .

Aveti mai jos textul ordonantei

Articolul V


Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și avea următorul cuprins:(2) Bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) trebuie să conțină pe lângă elementele definite la alin. (1) și următoarele elemente: unitatea de măsură, codul de identificare fiscală al beneficiarului, la cererea acestuia, precum și numărul de identificare al bonului.

2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Data și ora emiterii bonului fiscal, numărul de identificare al bonului fiscal, precum și seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) se tipăresc pe bonul fiscal și sub formă de cod QR.

3. La articolul 4, alineatul (7) se modifică și avea următorul cuprins:(7) Raportul fiscal de închidere zilnică emis de aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) trebuie să conțină pe lângă datele definite la alin. (6) și următoarele date: numărul de bonuri fiscale care au înscris codul de identificare fiscală al beneficiarului, valoarea totală a acestora, total taxă pe valoarea adăugată aferentă, identificatorul jurnalului electronic, numărul și valoarea reducerilor, anulărilor, sume de serviciu, precum și sumele rezultate pentru fiecare mijloc de plată utilizat. Sumele de serviciu reprezintă sumele de bani utilizate pentru plata restului către client, puse la dispoziția operatorului aparatului de marcat electronic fiscal la începutul fiecărei zile de lucru. Acestea se regăsesc în soldul contului de casă și, de asemenea, în soldul de la sfârșitul zilei de lucru.

4. La articolul 10, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: f) emiterea bonului fiscal conținând date eronate, altele decât cele prevăzute la lit. c), sau fără ca acesta să conțină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) și (2^1);

Articolul VI

(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 4 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările din prezenta ordonanță de urgență, în cazul modelelor de aparate de marcat electronice fiscale pentru care, în urma testării la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București se constată că din punct de vedere tehnic nu este posibilă tipărirea sub formă de cod QR a datei și orei emiterii bonului fiscal, a numărului de identificare al bonului fiscal, precum și a seriei fiscale a aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii acestor aparate de marcat electronice fiscale au obligația de a se conforma prevederilor art. 4 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările din prezenta ordonanță de urgență, în termen de maximum doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În urma testării, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București eliberează, dacă este cazul, distribuitorilor autorizați un document din care rezultă că modelul testat nu îndeplinește condițiile tehnice pentru tipărirea pe bonul fiscal sub formă de cod QR a informațiilor prevăzute la art. 4 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările din prezenta ordonanță de urgență, și emite avizul tehnic sau suplimentul de aviz tehnic, după caz, dacă modelul testat îndeplinește celelalte condiții prevăzute de lege.

Articolul VII

 În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor modifică și completează în mod corespunzător prevederile normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns