Prevederile legii in cazul defectarii caselor de marcat

De | 28 aprilie 2015

contracteIata care sunt prevederile OUG 8/2015 in cazul defectarii casei de marcat:

Art. 1
(8) In cazul defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale, pana la repunerea in functiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligati sa inregistreze intr-un registru special, intocmit in acest sens, toate operatiunile efectuate si sa emita chitante, in conditiile legii, pentru respectivele operatiuni si facturi, la cererea clientului. Obligatia privind inregistrarea operatiunilor efectuate intr-un registru special nu se aplica operatorilor economici care desfasoara activitatea de transport in regim de taxi.
(8^1) In cazul prevazut la alin. (8), operatorii economici utilizatori au obligatia sa notifice imediat distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata, astfel incat utilizatorul sa poata sa faca dovada comunicarii notificarii la distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata, in fata organelor de control. La momentul comercializarii aparatului de marcat electronic fiscal sau ulterior, partile contractante stabilesc modul in care operatorul economic notifica distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata in cazul defectarii aparatului de marcat electronic fiscal. Notificarea efectuata in alt mod decat cel stabilit de partile contractante nu este valabila.
Art. 8 (2) Operatorii economici care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu au stabilit cu distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata modul de efectuare a notificarii in cazul defectarii aparatului de marcat electronic fiscal, aceasta se realizeaza in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.