Adunarea Generala a Patronatului 2007

De | 8 octombrie 2007

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A treia Adunare Generala a avut loc la Manastirea Sambata in data de 5-7 octombrie 2007.
Pe ordinea de zi au stat urmatoarele:
– Raportul Presedintelui
– Raportul Cenzorului
– Discutii si propuneri de eficientizare a activitatii Patronatului
– Eliberarea de mandat a Consiliului Director si a Presedintelui
– Modificarea unor articole din Statut
– Alegerea noului Presedinte si a Consiliului Director
– Discutarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008
– Analiza afilierii Patronatului la o structura patronala nationala.

Membrii patronatului pot solicita procesul verbal al Adunarii Generale la adresa de e-mail secretariat@patronatcasedemarcat.ro

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.