Adunarea Generala a Patronatului 2013

De | 12 octombrie 2013

hotel_cheiaAdunarea Generala a avut loc la Cheia in data de 11 oct.2013.
Pe ordinea de zi au stat urmatoarele:
– raportul Presedintelui
– Raportul Cenzorului
– Discutii si propuneri de eficientizare a activitatii Patronatului
– Eliberarea de mandat a Consiliului Director si a Presedintelui
– Alegerea noului Presedinte si a Consiliului Director
– Discutarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

Membrii patronatului pot solicita procesul verbal al Adunarii Generale precum si Raportul Cenzorului si al Presedintelui la adresa de e-mail [email protected]

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.