Transmiterea prin SPV a C801 precum  si a altor documente care nu sunt digitalizate

De | 9 martie 2022

ANAF ne informeaza ca toate documentele care nu sunt încă digitalizate/disponibile în format electronic cum este cazul Declaratiei de instalare, documente lipsa la C801, anulare numar de ordine si pv scoatere memorie pentru aparatele vechi, pv de sigilare mf pt. aparatele noi, se pot transmite prin intermediul Formularului de contact din Spatiu Privat Virtual. Pentru transmiterea acestor documente, se accesează SPV, se intra în formularul de contact (pictograma cu plic, din stânga sus), se selectează categoria ”Asistență și îndrumare de specialitate în domeniul fiscal” subcategoria „Case de marcat”. Numarul gererat de aplicatia informatica a ANAF reprezinta numarul de inregistrare pentru documentul respectiv.


De asemenea, pentru a facilita transmiterea documentelor, utilizatorii vor avea în vedere următoarele aspecte:
– scanarea la rezolutie maxim 300 dpi
– eliminarea automată a paginilor goale
– scanarea in alb-negru
– scanarea intr-un fisier format PDF
– comprimarea fisierului PDF  

Limita maxima a fisierelor ce pot fi atașate formularului de contact este de 10 MB.

Incepand cu 1 martie 2022, solicitarile pentru eliberarea certificatului NUI al casei de marcat, se depun doar prin SPV completand C801. Documentul in format PDF se transmite la ANAF prin intermediul SPV, sectiunea Depunere documente (nu prin intermediul formularului de contact).

Cateva recomandari pentru unitatile acreditate pentru service, care vor sa vina in ajutorul utilizatorilor a.m.e.f. prin completarea formularului C801 si anexarea documentelor necesare precum si prin semnarea si transmiterea cererii prin SPV.


Documente ce trebuie anexate formularului C801 in arhiva ZIP, in virtutea noilor obligatii impuse autoritatilor de Legea 267/9.11.2021:
(a) copii conforme cu originalul ale facturii şi a documentului de plată care atestă achiziţionarea aparatului de marcat …..
(b) copie conformă cu originalul a procesului-verbal de sigilare a memoriei fiscale şi a aparatului de marcat electronic fiscal;
(c) copie conformă cu originalul a actului de identitate a reprezentantului legal înscris în cerere;

In cazul in care cererea se completeaza de catre un imputernicit,
(d)  copie conformă cu originalul a actului de identitate cu care se legitimează împuternicitul înscris pe cerere, împreună cu împuternicirea doar dacă este cazul.

„Declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului” nu se atașează întrucât informațiile din acest document sunt cuprinse în formularul C801. vezi ghid ANAF
Conformitatea cu originalul a documentelor se efectuează prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul” şi prin semnătura. Imputernicirea nu necesita mentiunea conform cu originalul.

In situatia in care lipsesc documente din lista, ele vor fi solicitate utilizatorului tot prin SPV si transmise la ANAF prin intermediul formularului de contact din contul SPV.

Pasul 1 Descarcare C801
Pasul 2 Completare


Reprezentantul legal este persoana declarata la registrul comertului ca administrator sau reprezentant.

La completarea C801, asigurati-va ca scrieti corect seria de fabricatie a aparatului precum si numărul si data autorizatiei de distributie!

În cazul în care aparatul de marcat electronic fiscal va fi utilizat în activitatea de “comerţ/servicii prestate în regim ambulant sau în mijloacele de transport”se inactivează câmpurile “7. Numărul de înmatriculare al taximetrului”, “8. Judeţul”, “9. Localitatea/oraşul”, “10. Strada” şi “11. Adresa (nr. strada, bloc, ap.)” şi astfel nu este necesară completarea acestora.

În cazul în care aparatul de marcat electronic fiscal va fi utilizat în activitatea de “transport în regim de taxi”, în câmpul “7. Numărul de înmatriculare al taximetrului” se înscrie numărul de înmatriculare al autoturismului pe care va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal, se inactivează câmpurile “8. Judeţul”, “9. Localitatea/oraşul”, “10. Strada” şi “11. Adresa (nr. strada, bloc, ap)” şi astfel nu este necesară completarea acestora.


Pasul 3 Validare
Pasul 4 Dupa confirmare, formularul solicita atasarea arhivei ZIP.
Pasul 5 Semnare
Pasul 6 Transmitere

Formularul se semneaza digital si se transmite doar de catre persoana desemnata la ANAF sa foloseasca contul de SPV al utilizatorului amef si sa transmita declaratii (in general, contabilii au imputernicire generala pe SPV-ul clientului). In situatia in care nu sunteti persoana autorizata pe SPV -ul utilizatorului, dupa pasul 4, SALVATI cererea si transmiteti-o mai departe persoanei autorizate.

Clientii care nu au semnatura digitala, pot imputernici unitatea acreditata, dar numai cu acordul acesteia, sa semneze si sa transmita C801 sau alte documente care țin de casa de marcat. Conf art 15 alin. 9 din anexa la procedura OMFP 660/2017, pentru ca imputernicirea sa fie valabila trebuie sa contina obligatoriu specificatia ca imputernicirea este generala pentru toate operatiunile din SPV si totodata trebuie sa contina acordul cu privire la accesul la informatiile referitoare la istoricul acctiunilor anterioare din SPV a persoanei reprezentate.

Cartea de interventie și registrul special se vizează de către organul fiscal competent, asa cum s-a procedat și pana acum.

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns