Registrele contabile vor fi pastrate si arhivate pe o perioada de 5 ani

De | 23 noiembrie 2022

Un nou proiect legislativ care a primit votul Senatului va modifica Legea Contabilitatii, in sensul ca registrele de contabilitate obligatorii cat si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor financiar contabile se vor arhiva pe o perioada de 5 ani, nu 10 ani cum era pana acum, pentru a scuti companiile de cheltuieli suplimentare cu arhivarea. 

Astfel Legea contabilitatii va putea fi modificata cu urmatoarele prevederi:

1. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(1) Persoanele prevazute la art. 1 care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 5 ani calculati de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui incheierii exercitiului financiar in care au fost intocmite.”

2. La articolul 25, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(1) Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva persoanelor prevazute la art. 1 timp de 5 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite.”

In acest fel operatorii economici vor fi degrevati de o obligatie consumatoare de resurse: stocarea si arhivarea numeroaselor documente si registre se reflecta in costuri pentru firme sub forma chiriilor, a cheltuielilor cu intretinerea spatiilor in anumite conditii de temperatura si umiditate, extinderea lor odata cu trecerea timpului si acumularea de noi registre si documente justificative de pastrat, cheltuieli cu softuri sau aplicatii de arhivare, tarife de arhivare daca apeleaza la entitati specializate in arhivarea electronica si alte astfel de cheltuieli„, precizeaza initiatorii proiectului in expunerea de motive care a fost inaintata Senatului. 

Proiectul legislativ va intra in vigoare numai daca va primi votul Camerei Deputatilor si va fi promulgat de presedintele Romaniei, apoi publicat in Monitorul Oficial.

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns