Noile case de marcat

De | 21 ianuarie 2016

Noile case de marcat

casa de marcatStim cu totii ca de la 1 octombrie 2016, Comisia autorizeaza numai distribuitori pentru noile case de marcat. Cum vor arata noile case de marcat, de cand trebuie sa le folosim si cand vor trebui conectate la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale?

Iata ce spune OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile de pana acum:

„Art. 3 alin. (2) Aparate de marcat electronice fiscale sunt considerate si casele de marcat electronice fiscale si alte sisteme ce includ dispozitive cu functii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care inglobeaza constructiv un modul fiscal, prin intermediul caruia controleaza memoria fiscala, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afisajul client, dispozitivul de salvare externa si dispozitivul de comunicatie externa care permite integrarea intr-un sistem informatic”

Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele functii esentiale:

  •  conservarea datelor prin acumulari progresive;
  •  imprimarea, memorarea si emiterea electronica de: bonuri fiscale, rapoarte fiscale de inchidere zilnica, jurnale electronice, rapoarte de sinteza si rapoarte memorie fiscala;
  • inregistrarea in memoria fiscala a datelor de sinteza cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de inchidere zilnica si a oricaror modificari de parametri care afecteaza interpretarea datelor stocate si evenimente care afecteaza continuitatea inregistrarii datelor;
  • blocarea automata a functionarii aparatului cand sunt inactive oricare din dispozitivele controlate de modulul fiscal, sau cand sunt indeplinite conditiile de blocare stabilite prin procedura de monitorizare si supraveghere a acestora;
  • asigurarea continuitatii functionarii si inregistrarii datelor, coerentei structurii de date si a documentelor emise, precum si asigurarea procedurilor de recuperare din stari de eroare generate de manipulari gresite sau de erori de sistem

Ministerul Finantelor Publice, prin directia de specialitate realizeaza, gestioneaza si publica pe site-ul propriu Registrul distribuitorilor autorizati si a aparatelor de marcat electronice fiscale pe care acestia le comercializeaza, precum si o lista a unitatilor acreditate pentru comercializarea si/sau service-ul respectivelor aparate, inclusiv a tehnicienilor de service inregistrati, cu specificarea elementelor de identificare ale acestora.

De la 1 ianuarie 2017, se interzice comercializarea vechilor case de marcat.

Dotarea cu noile case de marcat – termene limita:

  • 1 aprilie 2017, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili
  • 1 iulie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii
  • 1 noiembrie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici

Registrul National de evidenta a caselor de marcat se intocmeste la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si va fi operational pana la data de 30 iunie 2016.

Procedura de avizare tehnica a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului pentru societatea informationala, pana la 30 iunie 2016

Avizul tehnic favorabil pentru noile case de marcat se elibereaza de catre institutia publica/institutia de drept public, desemnata prin ordin al ministrului pentru societatea informationala, incepand cu 31 iulie 2016.

Avizele privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizati isi mentin valabilitatea pana la data expirarii, dar nu mai tarziu de data de 1 ianuarie 2017.

In acest moment, pentru eliberarea avizului tehnic pentru aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, a fost desemnat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica.

Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale se aproba prin ordin al Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pana la data de 1 februarie 2018.

Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile ai completarile ulterioare, se vor modifica in mod corespunzător pana la data de 30 iunie 2016.

Amenzi

 – pentru distribuitorii autorizati si unitatile acreditate pentru service

Comercializarea de catre distribuitorii autorizati, sau de catre unitatile din reteaua acestora acreditate pentru comercializare a a.m.e.f. definite la art. 3 alin. (1), dupa data de 1 ianuarie 2017, se sanctioneaza cu amenda de 3.000 lei

Comercializarea de catre operatorii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fara a detine autorizatia prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta sau fara a face parte din reteaua de unitatii acreditate pentru comercializare a unui distribuitor autorizat, se sanctioneaza cu amenda de 9000 lei precum si cu confiscarea veniturilor.

Comercializarea de catre distribuitorii autorizati a aparatelor de marcat electronice fiscale cu o alta configuratie si un alt domeniu de utilizare decat cele prevazute in autorizatia de distributie, se sanctioneaza cu amenda de 3.000 lei.

Comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale, care nu sunt sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de catre persoane autorizate in acest scop de Ministerul Finantelor Publice, se sanctioneaza cu amenda de 3.000 lei.

Comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale dupa retragerea dreptului de distributie obtinut de distribuitorul autorizat in baza autorizatiei, se sanctioneaza cu amenda de 3.000 lei precum si cu confiscarea veniturilor obtinute.

Nerespectarea de catre distribuitorii autorizati care inceteaza activitatea de comercializare a a.m.e.f., precum si de catre cei carora li s-a retras autorizatia de distributie a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiilor ce le revin pentru aparatele livrate, se sanctioneaza cu amenda de 50.000 lei.

Conform normelor metodologice in vigoare, comercializarea de catre distribuitorii autorizati, a acaselor de marcat electronice computerizate si a imprimantelor fiscale fara programul aplicativ identificabil, avizat potrivit OUG 28/1999 si prezentelor norme metodologice, precum si instalarea acestora cu un alt program aplicativ decat cel avizat sunt interzise.

  – pentru utilizatorii amef

Nerespectarea de catre utilizatorii a.m.e.f. a termenelor prevazute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2), se sanctioneaza cu amenda 9.000 lei si suspendarea activitatii operatorului economic la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, pana la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal si prezentarea dovezii de plata a amenzii sau a jumatate din cuantumul acesteia, dupa caz, organului constatator.

Neindeplinirea obligatiei operatorilor economici de a se dota cu a.m.e.f., achizitionate numai de la distribuitori autorizati sau unitati acreditate pentru comercializare, se sanctioneaza cu amenda 12.500 lei si suspendarea activitatii operatorului economic la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, pana la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal si prezentarea dovezii de plata a amenzii sau a jumatate din cuantumul acesteia, dupa caz, organului constatator.

Nerespectarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale de a asigura conectarea la distanta a aparatelor de marcat electronice fiscale, in vederea transmiterii de date fiscale catre Agenţia Nationala de Administrare Fiscala, se sanctioneaza cu amenda de 9.000 lei.

Despre noile case de marcat, proceduri de transmiterea electronica a datelor de tranzactie din casele de marcat, norme de aplicare, gasiti pe casedemarcat.ici.ro

 

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.