Noile case de marcat – confuzii despre amanari

In mass media au aparut informatii eronate cu privire la amanarea termenelor limita de dotare cu noile case de marcat. Vineri, 18 mai a.c. Ministerul Finantelor Publice a postat spre consultare publica un proiect de Ordonanta de Urgenta care anunta urmatoarele:

  • amanarea aplicării unor amenzi (pentru nedotarea cu noile case de marcat si comercializarea vechilor case de marcat);
  • prelungirea termenului de valabilitate a avizelor de comercializare a vechilor case de marcat.

Nu se declara nicidecum „amanarea termenelor de dotare cu noile case de marcat” , asa cum anunta  numeroase postari  nedocumentate suficient.

In concluzie, dotarea cu noile case de marcat respecta agenda anuntata (1 iunie pentru contribuabilii mari si mijlocii, 1 august pentru micii contribuabili) dar nu se vor aplica amenzi in urmatoarele trei luni de dupa aceste date limita (contribuabilii mari si cei mijlocii vor putea fi amandati pentru nedotare numai dupa 1 septembrie iar contribuabilii mici- numai dupa 1 noiembrie). Singurul termen care se prelungeste este cel de valabilitate a avizelor de distributie a vechilor case de marcat.

Redam mai jos cele trei articole din proiectul de OG care fac referire la obligatiile de dotare cu noile case de marcat, inclusiv articolele de referinta.

Proiectul de OU din 18 mai 2018Articole de referinta din OUG 28/1999 (r)
Art. I. Sancțiunea prevăzută la art. 11 alin.(1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 septembrie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari sau mijlocii, respectiv cu data de 1 noiembrie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, pentru săvârșirea, începând cu aceste termene, a faptei prevăzută la art.10 lit.cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 11 alin.(1) lit. f)

Contravenţiile prevăzute la art. 10 se sancţionează cu amendă aplicată operatorilor economici, după cum urmează:

f) cea prevăzută la art. 10 lit. cc), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum și cu:

(i) confiscarea sumelor nejustificate;

(ii) suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau

de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator;

Art.10 lit.cc)

cc) nerespectarea de către utilizatorii a.m.e.f.  a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2)

 

Art. II. Sancțiunea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit.h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică  începând cu data de 1 noiembrie 2018 distribuitorilor autorizaţi sau unităţilor din reţeaua acestora acreditate pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru săvârșirea, începând cu acest termen, a faptei prevăzută la art. 10 lit.  aa) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioareart. 11 alin. (1) lit.h)

Contravenţiile prevăzute la art. 10 se sancţionează cu amendă aplicată operatorilor economici, după cum urmează:

h) cele prevăzute la art. 10 lit. f), h), s), t), ț) și aa), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, precum și cu confiscarea veniturilor obținute, în cazul contravenției prevăzute la art. 10 lit. ț) (tex modificat de OG 20/2017)

art. 10 lit.  aa)

aa) comercializarea de către distribuitorii autorizaţi, sau de către unităţile din reţeaua acestoa acreditate pentru comercializare a a.m.e.f. definite la art. 3 alin. (1), după data de 1 august 2018 (tex modificat de OG 20/2017)

Art. III. Termenul prevăzut la art. 5 alin.(14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungește până la data de 31 octombrie 2018.

 

Art. 5 alin.(14)

Avizele privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizaţi îşi menţin valabilitatea până la data expirării dar nu mai tarziu de 31.07.2018 (text modificat de OG 20/2017)

 

Autor: Marian Anghelescu

Initiator al proiectului organizatiei patronale, in urma cu mai bine de 10 ani si presedinte al acesteia, conduce compania Deck Birotica Group din Pitesti, activand in domeniul AMEF din anul 1998. Aria sa principala de expertiza este comercializarea si service-ul caselor de marcat, fiind un "guru" in domeniul legislatiei caselor de marcat din Romania.

Lasă un răspuns