Casa de marcat s-a defectat. Ce facem?

De | 14 ianuarie 2016
casa_de_marcat (2)S-a defectat casa de marcat? Iata ce spune Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare:

In situaţia defectarii aparatului, utilizatorii sunt obligati ca, in momentul constatarii defectiunii, sa anunte distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, dupa caz, unitatea acreditata pentru service a acestui distribuitor autorizat.

Notificarea defectarii aparatului

„(8^1) In cazul prevazut la alin. (8), operatorii economici utilizatori au obligatia sa notifice imediat distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata, astfel incat utilizatorul sa poata sa faca dovada comunicarii notificarii la distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata, in fata organelor de control. La momentul comercializarii aparatului de marcat electronic fiscal sau ulterior, partile contractante stabilesc modul in care operatorul economic notifica distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata in cazul defectarii aparatului de marcat electronic fiscal. Notificarea efectuata in alt mod decat cel stabilit de partile contractante nu este valabila.”

Conform Normelor metodologice de aplicare a OUG 28/1999, in situatia defectarii casei de marcat, operatorii economici utilizatori consemneaza in cartea de interventii a aparatului de marcat electronic fiscal, data si ora la care au anuntat defectarea acestuia si pastreaza confirmarea scrisa, respectiv telex, fax sau altele asemenea, privind anuntarea defectarii aparatului de marcat electronic fiscal.

Inregistrarea tranzactiilor cand casa de marcat e defecta

Art. 1
„(8) In cazul defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale, pana la repunerea in functiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligati sa inregistreze intr-un registru special, intocmit in acest sens, toate operatiunile efectuate si sa emita chitante, in conditiile legii, pentru respectivele operatiuni si facturi, la cererea clientului. Obligatia privind inregistrarea operatiunilor efectuate intr-un registru special nu se aplica operatorilor economici care desfasoara activitatea de transport in regim de taxi.”

Contractul de service

In cadrul unor intelegeri contractuale (contracte de service) cu unitatile acreditate pentru service, utilizatorii aleg sa vina cu casa de marcat si cartea de interventii la sediul unitatilor sau tehnicianul unitatii de service sa se deplaseze la punctul de lucru al utilizatorul.

Piese de schimb

Distribuitorii autorizati sunt obligati sa asigure gratuit piesele de schimb si subansamblurile necesare efectuarii de service, in perioada de garantie, si contra cost, in perioada de postgarantie, pe durata normala de functionare a aparatului de marcat electronic fiscal.

Cartea de interventii – actul de identitate al casei de marcat

Toate interventiile se consemneaza intr-un caiet special denumit Carte de Interventii. Se completeaza, in momentul vanzarii aparatului de marcat electronic fiscal, cu datele utilizatorului, unitatii de service si elementele de identificare ale casei de marcat. La instalarea aparatului de marcat electronic fiscal la utilizator, tehnicianul de service noteaza in cartea de interventii datele sale de identificare, ultimul numar al raportului de inchidere zilnica rezultat la sfarsitul operatiunilor de proba si de initiere a operatorului care va utiliza aparatul. Reconstituirea cartii de interventii in urma pierderii sau deteriorarii se face in 72 de ore, pe baza datelor inscrise in memoria fiscala a casei de marcat si a documentelor pastrate de utilizatori.

Registrul special –  ce este?

Registrul special este inmanat utilizatorului o data cu casa de marcat si cartea de interventie. Va avea paginile numerotate, va fi sigilat si stampilat de catre organul fiscal la care utilizatorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, cu precizarea numarului de pagini continut de acesta, si va fi prezentat de catre utilizator spre vizare, o data cu depunerea declaratiei de instalare a aparatului, la organul fiscal teritorial in a carui raza a fost instalat acesta.

Registrul special precum si raportul fiscal de inchidere zilnica sunt documente avute in vedere de catre organele fiscale cu ocazia verificarii veniturilor care stau la baza determinarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat

Astfel, imediat dupa producerea defectiunii casei de marcat, fiecare operatiune/tranzactie  se inregistreaza in registrul special in ordinea vanzarilor. Inregistrarile se vor face fara stersaturi sau spatii neutilizate.

La repunerea in functiune a casei de marcat, tehnicianul de service al unitatii acreditate pentru service, consemneaza in registrul special, dupa ultima tranzactie facuta de utilizator, data si ora inceperii functionarii casei de marcat.

Operatorul economic utilizator al aparatului, arhiveaza si pastreaza Registrul special pe o perioada de 10 ani.

Ce facem in cazul intreruperii curentului electric?

In situatia intreruperii curentului electric in momentul emiterii unui bon fiscal, acesta se pastreaza de catre utilizator impreuna cu raportul fiscal de inchidere zilnica. In registrul special, inainte de inregistrarea tranzactiilor, se noteaza data si ora intreruperii curentului electric, iar in final, data si ora la care aparatul incepe sa functioneze, sub semnatura si stampila utilizatorului (proprietarului casei de marcat).

Pentru tranzactiile efectuate in perioada intreruperii curentului electric, utilizatorii inregistreaza operatiunile in registrul special si emit chitante, in conditiile legii, pentru respectivele operatiuni si facturi, la cererea clientului

Amenzi

  • Nerespectarea de catre utilizatori a obligatiei de a anunta unitatea acreditata pentru service desemnata de distribuitorul autorizat ori, dupa caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia, in momentul constatarii defectarii a.m.e.f., se sanctioneaza cu amenda  de 3.000 lei
  • Interventia asupa casei de marcat a altor persoane decat cele autorizate pentru operatiuni de service a.m.e.f., se santioneaza cu amenda de 9.000 le
  • Nerespectarea obligatiei de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale de a pastra si arhiva registrul special, cu excepţia activitatii de transport in regim de taxi unde nu se utilizeaza registrul special, se sanctioneaza cu amenda  de 9.000 lei
  • Nerespectarea obligatiei de a pastra, de a completa si de a actualiza cartea de interventii, se sanctioneaza cu amenda de 9.000 lei
  • Refuzul utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service in unitate pentru efectuarea verificarilor la solicitarea si in prezenta organelor de control, asupra aparatului,  se sanctioneaza cu amenda de 3.000 lei
  • Refuzul expres sau tacit al utilizatorului de a incheia contracte de service pentru perioada de postgarantie echivaleaza cu renuntarea voluntara la utilizarea acelui aparat de marcat electronic fiscal si adoptarea deciziei de a achizitiona un alt tip de aparat. Conf Art 107 (5) din Normele metodologice de aplicare a OUG 28/1999
Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns