Manualul inginerului de service: Cartea de interventii a casei de marcat – cand se inlocuieste

De | 26 august 2019

Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Art 5 (3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să fie dotate de către distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum şi cu o broşură cu pagini numerotate, care conţine evoluţia exploatării aparatului, denumită carte de intervenţii. Utilizatorii aparatelor sunt obligaţi să păstreze cartea de intervenţii, iar împreună cu unităţile acreditate pentru service răspund de completarea şi de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului şi la intervenţiile service efectuate. În cazul revânzării aparatului de marcat electronic fiscal, cartea de intervenţii însoţeşte aparatul.

Norme metodologice de aplicare a OUG nr.28/1999, modificate prin HG nr.804/2017

(6) În cazul pierderii sau deteriorării cărții de intervenții/registrului special, după caz, utilizatorii vor informa, de îndată, organul fiscal competent. Informarea se va face în scris și prin deplasare la sediul organului fiscal, căruia i se va prezenta pentru ștampilare, conform art. 105 alin. (2) o nouă carte de intervenții/un nou registru special, după caz, reconstituita/reconstituit, pe răspunderea utilizatorului și a unității de service acreditată, pe baza datelor înregistrate în memoria fiscală, inclusiv în ce privește toate evenimentele reset, sau a documentelor din evidenţa contabilă a utilizatorului. Reconstituirea cărţii de intervenţie se poate face şi în baza documentelor păstrate în dosarul de asistenţă tehnică al aparatului. În situația deteriorării cărții de intervenții/registrului special, după caz, utilizatorii vor prezenta organului fiscal, pentru eventuale confruntări, și cartea de intervenții/registrul special, după caz deteriorată/deteriorat

(8) Distribuitorii autorizaţi sau unităţile acreditate din reţeaua acestora, au obligaţia să anexeze la cartea de intervenţii o copie a contractului de service pentru aparatul în cauză, pentru perioada de garanţie sau pentru perioada de postgaranţie, după caz.

Sanctiuni

Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Art. 10 – Constituie contravenţii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni: p) nerespectarea obligaţiei de a păstra, de a completa şi de a actualiza cartea de intervenţii prevăzută la art. 5 alin. (3), dosarul de asistenţă tehnică prevăzut la art. 5 alin. (12);

Art. 11 b) cele prevăzute la art. 10 lit. o), p), u) şi bb), cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei;

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns