Ai angajati? Iata ce amenzi poti primi de la inspectorii ITM!

De | 29 februarie 2016
-

inspectieInspectorii de munca au acces liber, permanent si fara instiintare prealabila, in sediul persoanei juridice si in orice alt loc de munca organizat de aceasta.

De asemenea pot dispune sistarea activitatii sau oprirea din functiune a echipamentelor de munca, atunci cand constata o stare de pericol grav si iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala. In plus, ei pot sa dispuna suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare. Mai mult, au dreptul sa sesizeze organele de urmarire penala cu privire la abaterile considerate infractiuni. Printre aceste masuri se numara si sanctionarea angajatorilor care incalca legislatia muncii cu amenzi, al caror cuantum variaza in functie de gravitatea faptei.

Impiedicarea in orice mod a inspectorilor de munca sa exercite, total sau partial, controlul ori sa efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale prin orice actiune sau inactiune a conducatorului unitatii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate in locatiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei gasite la locul de munca de a completa fisa de identificare sau de a da informatii despre evenimentul cercetat se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei.

Discriminarea – Angajatorii care discrimineaza salariatii pe criterii de sex si care nu asigura egalitatea de sanse pentru toti lucratorii risca amenzi de la 3.000 la 100.000 de lei, se mentioneaza in Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.

Munca la negru – Codul muncii stabileste ca angajatorii care primesc la munca pana la cinci persoane fara incheierea unui contract individual de munca, risca o amenda cuprinsa intre 10.000 si 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.

Prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca, se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei

Clauze contractuale abuzive – Stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 la 5.000 lei

Intreruperea temporara a activitatii angajatorului – In cazul in care angajatorul isi intrerupe temporar activitatea, salariatii implicati in activitatea intrerupta trebuie sa beneficieze de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat. Daca aceste prevederi nu sunt respectate, atunci inspectorii de munca pot aplica amenzi de la 1.500 la 5.000 lei.

Salariul minim brut – Conform Codului muncii, amenzile aplicate pentru nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara variaza intre 300 si 2.000 lei.

Angajatorii care, anterior inceperii activitatii, nu inmaneaza salariatului un exemplar din contractul individual de munca pot primi amenda de la 1.500 la 2.000 lei.

Angajatorii care nu respecta legislatia in vigoare prin care s-au stabilit programe adecvate de lucru pentru unitatile sanitare si pentru cele de alimentatie publica, in scopul asigurari asistentei sanitare si al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate pot fi sanctionati cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei

Pentru fapte mai putin grave din Codul muncii, amenzile acordate de inspectorii de munca nu depasesc cuantumul a 3.000 de lei:

  • impiedicarea sau obligarea, prin amenintari ori prin violente, a unui salariat sau a unui grup de salariati sa participe la greva ori sa munceasca in timpul grevei se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
  • nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
  • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
  • incalcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
  • incalcarea de catre angajator a obligatiei de a angaja in baza unui certificat medical si de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat si de a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este solicitat se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
  • nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea de catre angajator a demisiei se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;.
  • Refuzul angajatorului de a elibera  un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei

Amenzi pentru neregulile din Revisal 

Angajatorii care nu transmit registrul cu elementele contractului individual de munca, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza, risca o amenda de 10.000 lei. Aceasta amenda se aplica pentru fiecare persoana primita la munca fara transmiterea la inspectoratul teritorial de munca a registrului completat cu toate elementele contractului individual de munca, insa amenda totala cumulata nu poate depasi suma de 50.000 lei.

Refuzul angajatorului de a pune la dispozitia inspectorului de munca registrul in format electronic si dosarul personal al salariatilor, se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 8.000 lei.

Completarea registrului de catre alte persoane decat cele nominalizate de angajatori, completarea registrului cu date eronate sau incomplete, alterarea sau stergerea datelor din registru, precum si pentru interventia neautorizata asupra aplicatiei informatice a registrului se sanctioneaza cu amenzi intre 3.500 si de 5.000 lei.

Angajatorii care nu informeaza inspectoratele teritoriale de munca ca au externalizat serviciul de completare si transmitere a Revisal si ca au incheiat un contract de prestarii servicii cu un prestator se pedepseste cu amenda cuprinsa intre 2.000 si 5.000 lei

Angajatorii care nu pastreaza Revisal in forma electronica la sediul lor si, dupa caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica, care au delegata competenta infiintarii registrului pot primi o amenda cuprinsa intre 300 si 1.000 lei.

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.