Somajul tehnic acordat dupa o noua procedura si alte principii, ca urmare a masurilor de combatere a epidemiei

De | 24 martie 2020

In Monitorul Oficial nr. 231, din data de 21 martie 2020, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 29/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Una dintre masurile luate pentru operatorii economici, este cel al şomajului tehnic ce ar urma să fie plătit de către stat.

Ce presupune şomajul tehnic:

  • Contractele de muncă ale salariaţilor sunt suspendate la iniţiativa angajatorului, care însă e obligat să le plătească acestora o indemnizaţie lunară.
  • Contractele sunt doar suspendate, dar relațiile de muncă nu încetează.
  • Codul Muncii prevede că salariații trebuie să primească o indemnizație lunară de cel puțin 75% din salariul de bază, însă aceasta poate fi și mai mare de-atât. Angajatorii pot alege să plătească mai mult de 75%, dar în niciun caz nu pot merge sub el.
  • Pe durata perioadei de șomaj tehnic, salariații se află la dispoziția anajatorului. Atunci când se decide reluarea activității, salariații se întorc la lucru și primesc din nou salariile obișnuite.
  • O persoană care are contractul suspendat nu poate cere ajutorul de șomaj.

Angajatorii vor suspenda contractele de munca ale angajatilor – pentru somaj tehnic (restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri , cabinete, etc. ), cel mai devreme incepand cu data intrarii in vigoare a decretului privind starea de urgenta care este 16 martie 2020

Cine poate beneficia de aceste prevederi

De aceste prevederi urmează să beneficieze salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:

a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin Certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobată prin ordin.

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 29/2020, pe toată durata stării de urgenţă, companiile urmează să beneficieze de sprijin privind indemnizaţia plătibilă salariaţilor ale căror contracte sunt suspendate ca urmare a întreruperii sau reducerii activităţii. 

În contextul actual, pentru salariaţii având contractele suspendate, Guvernul va suporta din bugetul asigurărilor de şomaj, indemnizaţia plătibilă acestora, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut ca referinţă de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (câştigul amintit este in cuantum de 5.429 lei brut). Diferenţa până la minimul de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătibilă salariaţilor conform Codului Muncii, atunci când există, se va suporta în continuare de către angajator.

Indemnizaţia amintită este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii. Angajatorul va realiza calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Angajatorul va depune declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate potrivit dispoziţiilor Codului Fiscal.”

Angajatorii afectaţi trebuie să obţină Certificatul de Situaţii de Urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020.

Alternativ, vor putea beneficia de facilitatea amintită, pentru cel mult 75% din salariaţii cu contracte de muncă active, şi angajatorii care înregistrează o reducere a încasărilor lunare de minim 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 şi nu au capacitatea financiară de a plăti toţi salariaţii. In asemenea cazuri, facilitatea se va putea acorda fără a fi necesară deţinerea Certificatului de Situaţii de Urgenta, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere privind încadrarea în condiţiile amintite.

Plata sumelor se va realiza în baza cererii şi a documentelor justificative anexate acesteia, care se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. Plata efectivă se face în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentelor

Documentele necesare acordării șomajului tehnic pot fi depuse la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și a municipiului București, prin poșta electronică, la adresa de email dedicată fiecărui județ, care are ca ID numele județului (ex: [email protected]). În cazul județelor a căror denumire este formată din două cuvinte, acestea vor fi despărțite prin cratimă (ex: [email protected]).

 Inca nu a fost aprobata prin ordin, metodologia prin care Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență .

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns