Pentru somajul tehnic nu mai sunt necesare Certificatele de situatie de urgenta

De | 31 martie 2020

OUG nr. 32/2020 – Noua procedura privind acordarea somajul tehnic de catre stat, a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020.  Prezenta ordonata modifica OUG nr. 30/2020

Iata cateva puncte esentiale:

  • A fost abrogată clasificarea angajatorilor ce își reduc activitatea total sau parțial ca urmare a ordonanțelor militare privind combaterea epidemiei de coronavirus sau din cauza conjucturii. Toți angajatorii urmează aceeași procedură când solicită contravaloarea indemnizației pentru șomajul tehnic suportat din bugetul fondului de șomaj.
  • S-a abrogat obligația prezentării certificatului de situații de urgență pentru aprobarea plății indemnizației pentru șomajul tehnic suportat din fondul de șomaj. Acest certificat există, dar se utilizează în alte situații.

Pe perioada stării de urgență, salariații pentru care angajatorul decide suspendarea temporară a contractului de muncă, din inițiativa angajatorului, pentru situația de șomaj tehnic – art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, beneficiază de indemnizație plătită din bugetul fondului de șomaj, în procent de 75% din salariul brut de bază, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea legii bugetului asigurărilor sociale (Legea nr. 6/2020).

Salariul mediu brut în anul 2020 este suma de 5.429 lei, astfel că indemnizația brută nu poate depășii suma de 4.071 lei.

Au dreptul la această indemnizație suportată din fondul de șomaj, salariații pentru care angajatorii își reduc total sau parțial activitatea ca urmare a epidemiei de coronavirus, conform Declarației pe propria răspundere a angajatorului. Acest model de declarație urmează să fie adoptat de legiuitor în perioada următoare.

Indemnizația este supusă impozitului pe venitul din salarii, contribuției la asigurările sociale și contribuției la asigurările de sănătate, conform prevederilor din Codul fiscal.

Faptul generator al taxelor se realizează la momentul încasării de către angajator a indemnizației brute, primite de la fondul de șomaj, iar termenul de declarare și plată este data de 25 a lunii următoare faptului generator.

Pentru indemnizația brută suportată din bugetul fondului de șomaj, nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.

Ordonanța reglementează următoarele situații noi:

1) În situația în care un angajat înregistrează mai multe contracte de muncă, dintre care cel puțin unul este cu normă întreagă și este activ pe perioada stării de urgență, această persoană nu beneficiază de indemnizație de șomaj tehnic suportată din buget.

2) În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, și toate sunt suspendate ca urmare a stării de urgență, beneficiază de indemnizația suportată din buget, doar la contractul individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

3) Dacă bugetul angajatorului permite, acesta poate suporta diferența până la minim 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă.

4) Perioada în care se beneficiază de indemnizația plătită din bugetul fondului de șomaj, constituie stagiu de cotizare privind concediile medicale conform legislației în domeniu.

Depunerea documentației

Angajatorii aflați în sfera prezentei ordonanțe depun prin poșta electronică la agențiile de ocupare a forței de muncă la care sunt arondați

Ce trebuie sa depuna la AJOFM, prin mijloace electronice, angajator care are angajati inscrisi in REVISAL ca trimisi in somaj tehnic:

  • O cerere
  • O declaratie pe propria raspundere
  • Lista angajatilor pentru care cere fondurile de la guvern
  • NU este nevoie de certificat de urgenta

In Declaratie li se cere sa certifice faptul ca informatiile sunt adevarate si li se prezinta consecinta juridica a prezentarii unor informatii false. Raspunderea este a angajatorului/persoanei care depune Cererea.

Angajatorii trebuie sa depuna documentele la ANOFM astfel:

Pentru perioada 16 – 31 martie incepand cu 1 aprilie.

Pentru perioada 1 aprilie – 16 aprilie incepand cu 1 mai.

Agențiile de ocupare a forței de muncă au obligația să efectueze plata sumelor aferente indemnizațiilor de șomaj tehnic în termen de cel mult 15 zile de la depunerea documentelor. Plata se va face în conturile băncilor comerciale unde angajatorii își au conturile deschise.

Angajatorii au obligația să plătească salariaților indemnizația cuvenită în maxim 3 zile lucrătoare de la încasarea sumelor.

Angajatorul răspunde de corectitudinea și veridicitatea datelor transmise către agențiile de ocupare a forței de muncă în vederea încasării indemnizațiilor aferente șomajului tehnic.

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns