S-a dat startul conectarii caselor de marcat la serverul ANAF

De | 30 martie 2021

In Monitorul Oficial nr 319/30.03.2021 a fost publicat Ordinul nr. 435 al Presedintei ANAF prin care se stabileste calendarul conectarii caselor de marcat la server si procedura de conectare.

Calendarul conectarii

Incepand cu 31 martie 2021, casele de marcat se vor conecta la server respectand urmatoarele termene limita:

a) până la data de 30.06.2021 operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili;

b) până la data de 30.11.2021 operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici.

c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1.12.2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Pentru ce aparate de marcat electronice fiscale se realizează conectarea?
Pentru toate modelele de aparate de marcat electronice fiscale instalate în zonele deservite de rețelele de comunicații pentru care Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI București a eliberat aviz tehnic favorabil și, după caz, supliment de aviz, conform prevederilor legale stabilite la art.3, alin. (7) din OUG nr. 28/1999.
Harta zonelor deservite de rețelele de comunicații publicată pe pagina oficială de internet a ANCOM poate fi consultată accesând link-ul următor: https://www.aisemnal.ro/home

Declaratie pentru casele de marcat instalate in zone nedeservite de retele de comunicatii

Operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării și transmiterii unei declarații cu respectarea următoarelor termene:
a) marii contribuabili până la data de 30.06.2021.
b) contribuabilii mici si mijlocii până la data de 30.11.2021.
c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1.12.2021, în termen de 2 zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe site-ul ANAF în secțiunea Descărcare Declarații și se depune în format PDF, cu fișier XML atașat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Formularul F4110 este disponibil pe portalul ANAF, secțiunea Servicii Online, subsecțiunea Descărcare declarații si se transmite prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro2, după cum se procedează și în cazul celorlalte formulare incidente domeniului aparatelor de marcat electronice fiscale.

Cum vor transmite datele casele de marcat care nu pot fi conectate online la server (cele instalate in zone nedeservite de retele de comunicatii)

Se va face exportul de date din casa de marcat pe un mediu de stocare extern si se vor transmite la ANAF prin mijloace de transmitere la distanta, dupa ce vor fi validate si atasate la un PDF folosind aplicația pusă la dispoziție pe portalul ANAF.

Cine este responsabil de conectarea caselor de marcat la server

Obligația de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală revine operatorilor economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cum vom verifica daca aparatul de marcat transmite sau nu datele catre ANAF

Lunar, Agenția Națională de Administrare Fiscală transmite către operatorii economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale, prin intermediul serviciului ”Spațiul Privat Virtual”, mesaje despre eventualele disfuncționalități privind fișierele.

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns