Registrul National de Evidenta a noilor case de marcat a fost publicat in Monitorul Oficial

De | 12 ianuarie 2018

In Monitorul Oficial nr. 28 din 12.01.2018 Partea I,  a fost publicat Ordinul presedintelui A.N.A.F. pentru aprobarea informatiilor continute in Registrul national de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate in judete si in sectoarele Municipiului Bucuresti, precum si metodologia si procedura de inregistrare a acestora.

Iata datele care se vor regasi in Registrul National de evidenta a noilor case de marcat:

1.Numărul curent reprezintă poziția din registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, denumit în continuare Registru, corespunzătoare fiecărui aparat de marcat electronic fiscal înregistrat în Registru și este alocat incremental, în ordine cronologică.

2.Datele de identificare a producătorului, importatorului, persoanei juridice române care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv a distribuitorului autorizat, a unității acreditate pentru comercializare și/sau service sunt următoarele:

 • cod de identificare fiscală;
 • denumire;
 • calitate: a)producător b)importator c)persoană juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale d)distribuitor autorizat e)unitate acreditată pentru comercializare f)unitate acreditată pentru service;
 • umăr și dată de emitere a autorizației de distribuție;
 • date de contact: e-mail; numărul de telefon.

3.  Datele referitoare la persoana desemnată să transmită informații și/sau să efectueze înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscale sunt următoarele: 

 • nume, prenume, cod numeric personal/număr de identificare fiscală;
 • date de contact: e-mail; numărul de telefon;
 • elemente de identificare a certificatului digital calificat utilizat pentru transmiterea informațiilor și/sau efectuarea de înregistrări în Registru: a)numărul serial al certificatului digital calificat; b)autoritatea emitentă a certificatului digital calificat;
 • calitate: a)tehnician de service; b)alta;
 • drepturile acordate persoanelor prevăzute la subpct. 3.4 pot fi, după caz: a)utilizator al serviciului acces controlat la Registru; b)utilizator al serviciului acces controlat la Registru și administrator de cont.

4. Datele de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele:

 • numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal;
 • elemente de identificare a certificatului digital instalat pe aparat: a)certificatul digital în format PKCS7 cert only codificat base 64; b)autoritatea emitentă a certificatului digital;
 • seria de fabricație a aparatului de marcat electronic fiscal și/sau modificările aduse acesteia;
 • certificat digital inițial/înlocuit.

5. Datele privind localizarea/amplasarea aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele:

 • adresa completă a locului de depozitare/instalare/intervenție, respectiv județ, localitate, stradă, număr, bloc, scara, etaj, apartament;
 • coordonatele GPS ale locului de depozitare/instalare/intervenție, respectiv longitudinea și latitudinea exprimate în grade, minute și secunde (DMS);
 • numărul de înmatriculare al autoturismului utilizat în activitatea de transport în regim de taxi;
 • utilizat în activitățile de comerț/servicii prestate în regim ambulant sau în mijloacele de transport.

6. Datele referitoare la starea aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele:

 • furat/dispărut/distrus/dezmembrat pentru piese de schimb;
 • exportat/livrat intracomunitar/exportat temporar/reexportat;
 • adaptat pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care a obținut avizul tehnic favorabil;
 • fiscalizat/nefiscalizat;
 • alte indicii despre starea de funcționare a aparatului și/sau a locului unde este amplasat/depozitat etc

7. Datele cu privire la starea societății ce are calitatea de producător, importator, persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitor autorizat, unitate acreditată pentru comercializare și/sau service, sunt următoarele:

 • declarată inactivă potrivit legii și data de la care a fost înscrisă inactivitatea;
 • radiată de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și data cu care a fost efectuată radierea societății din registrul comerțului.

8. Datele cu privire la operatorul economic beneficiar al transferului sau livrării unuia sau mai multor aparate de marcat electronice fiscale și la documentele care atestă transferul sau livrarea sunt următoarele:

 • cod de identificare fiscală;
 • denumire;
 • seria, numărul și data avizului de însoțire a mărfii/facturii;
 • seria de fabricație a aparatului de marcat electronic fiscal înscrisă în avizul de însoțire a mărfii/factură;
 • codul/codurile CAEN al/ale activității/activităților pentru care este utilizat aparatul de marcat electronic fiscal;
 • numărul, data și perioada de valabilitate a contractului de service încheiat, în condițiile legii, de utilizator cu unitatea de service acreditată;
 •  date de contact: a)e-mail; b)numărul de telefon.

9. Datele privind instalarea și intervențiile efectuate asupra aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele:

 • modalitatea agreată pentru notificare defecțiune, conform celor convenite de părțile contractante, potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (81) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare: a)poșta electronică; b)fax; c)altele;
 • codul de identificare fiscală a distribuitorului autorizat sau a unității de service acreditate care efectuează instalarea sau intervenția asupra aparatului de marcat electronic fiscal;
 • numărul de identificare a tehnicianului de service;
 • tipul intervenției și, după caz, documentul întocmit;
 • data și ora instalării/efectuării intervenției;
 • constatarea unei intervenții neautorizate asupra aparatului de marcat electronic fiscal.

10. Datele privind schimbările intervenite în situația aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele:

 • numărul unic de identificare sau, după caz, seria de fabricație a aparatului de marcat electronic fiscal;
 • factorul generator: a)reorganizarea distribuitorului autorizat prin fuziune sau divizare sau cesiunea realizată în condițiile legii; b)confiscare conform legii sau preluare spre valorificare de către societățile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziționarea acestor aparate; c) încetarea activității distribuitorului autorizat/utilizatorului;
 • documentul întocmit: a)tipul documentului: factură, proces-verbal, altele; b) seria, numărul și data;
 • entitatea în patrimoniul căreia intră aparatul de marcat electronic fiscal:  a)cod de identificare fiscală; b) denumire

11. Datele privind conexiunea la internet la locul de utilizare al aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele: există/nu există.

12. Datele privind momentul înregistrării informațiilor în Registru, precum și al rectificării sau actualizării acestora sunt următoarele: an, lună, zi, oră, minut.

13. Orice alte informații necesare bunei funcționări a Registrului, cu excepția celor menționate în ordin, pot fi obținute inclusiv din bazele de date proprii ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau, după caz, de la terți, în conformitate cu prevederile legale.

Materialul complet publicat in MO il gasiti atasat in link-ul de mai jos:

REGISTRUL NATIONAL 

 

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns