Proiectul de Ordin al președintelui ANAF privind aprobarea procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale

De | 10 iunie 2020

Astazi a fost publicat pe site-ul ANAF, Proiectul de Ordin al președintelui ANAF privind aprobarea procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale.
„Art. 3
(1) Conectarea prevăzută la art. 1 se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 1 iulie 2020 cu respectarea următoarelor termene:
a) până la data de 30 septembrie 2020 operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili;
b) până la data de 31 ianuarie 2021 operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici.
c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1 februarie 2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.”

Operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicați electronice au obligația completării și transmiterii unei declarațiii.

Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe site-ul ANAF în secțiunea Descărcare Declarații și se depune în format PDF, cu fișier XML atașat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF are ca scop și încurajarea conformării voluntare a contribuabililor prin modernizarea și furnizarea de servicii menite să le faciliteze îndeplinirea obligațiilor fiscale, dar și obținerea de informații relevante pentru întreprinderea de analize de risc, în vederea identificării atât a unor potențiale riscuri, cât și a contribuabililor care prezintă risc ridicat din punctul de vedere al administrării fiscale și vamale.

Conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale și colectarea datelor fiscale înregistrate de acestea va asigura deținerea unei evidențe complete și corecte a aparatelor de marcat electronice fiscale aflate în piață, a înregistrărilor/operațiunilor economice derulate prin intermediul acestora, asigurând totodată fluidizarea circuitului economic, atât pentru activitatea operatorilor economici cât și a structurilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, participând totodată la estimarea veniturilor bugetare pe care le administrează și formularea de propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la operatorii economici, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale și a legislației în vigoare privind impozitele, taxele, contribuțiile sociale și alt venituri bugetare.

OPANAF procedura de conectare
Referat aprobare

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns