Prima amenda pentru lipsa Dosarului de asistenta tehnica al a.m.e.f.

De | 16 octombrie 2019

            Directia Generala Antifrauda Fiscala a aplicat prima amenda pentru nereguli in lucrul cu dosarul de asistenta tehnica  a  a.m.e.f. Firma (cu activitate in Alexandria si care nu este membra a Patronatului) a fost controlata pe tematica “ Fiscalizare peste 72 de ore” (vezi articolele anterioare) in cadrul careia nu i s-au acordat amenda sau avertisment. Inspectorii de la Antifrauda au solicitat dosarul de asistenta tehnica pentru casele de marcat instalate. Firma nu a intocmit un astfel de dosar si a fost amendata lipsa acestuia, asa cum rezulta din procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, atasat in finalul prezentului material.

            Aceasta situatie ne obliga sa revenim asupra unei teme asupra careia ne-am concentrate atentia in toate seminariile profesionale organizate pentru managerii firmelor membre:

Cine intocmeste si arhiveaza  dosarul de asistenta tehnica al casei de marcat: distribuitorul autorizat sau unitatea acreditata pentru service?

          Printre noutatile aduse de legislatia noilor aparate de marcat electronice fiscale se numara si conceptul “dosar de asistenta tehnica pentru casa de marcat”. Acest instrument de lucru a fost impus de legiuitor pentru garantarea existentei unui depozitar al istoricului interventiilor tehnice asupra tuturor caselor de marcat instalate.

            Despre dosarul de asistenta tehnica fac precizari atat OUG 28/1999 (conform modificarilor aduse in decembrie 2014 de OUG nr. 92)  cat si Normele sale metodologice din noiembrie 2017.Textele sunt urmatoarele:

-OUG 28/1999, Art.5. (12)

Distribuitorii autorizaţi sau unităţile acreditate pentru service sunt obligaţi să ţină evidenţa intervenţiilor tehnice asupra aparatelor de marcat electronice fiscale prin întocmirea unui dosar de asistenţă tehnică pentru fiecare aparat, în care arhivează documentele primite sau emise în legătură cu efectuarea intervenţiei tehnice asupra aparatului în cauză. Intervenţiile tehnice şi/sau reparaţiile efectuate de tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unităţii acreditate pentru service se notează în dosar sub formă de tabel. Dosarul se păstrează la sediul distribuitorilor autorizaţi sau unităţilor acreditate pentru service, după caz, pe toată perioada de funcţionare a aparatului.

-Normele Metodologice de aplicare, Art. 101

Pe lângă celelalte obligații prevăzute de prezentele norme metodologice, după obținerea autorizaţiei de distribuție a a.m.e.f., distribuitorul autorizat trebuie: …e) să întocmească un dosar de asistenţă tehnică pe suport hârtie sau electronic pentru fiecareaparat comercializat, în care arhivează documentele primite sau emise în legătură cu intervenţiile tehnice efectuate asupra aparatului în cauză.

Din nefericire, cele doua texte creeaza mai multe confuzii, inclusiv  asupra depozitarului dosarului de asistenta tehnica. Din analiza articolului 5.(12) din OUG 28/1999 putem raspunde la cateva intrebari:

Detalii DAT OUG 28/1999
Art.5. (12)
Norme
Metodologice
Art. 101
Cine intoc-
meste
Distribuitorii autorizaţi
sau unităţile acreditate
pentru service sunt
obligaţi să ţină
evidenţa intervenţiilor
tehnice asupra
aparatelor de marcat
electronice fiscale
prin întocmirea unui
dosar de
asistenţă tehnică
pentru fiecare aparat,
distribuitorul
autorizat trebuie:
…e) să întocmească
un dosar
de asistenţă tehnică
Ce contineîn care arhivează
documentele
primite sau emise în
legătură cu efectuarea
intervenţiei tehnice
asupra aparatului
în cauză.
..în care arhivează
documentele
primite sau emise
în legătură cu
intervenţiile
tehnice efectuate
asupra aparatului
în cauză.
FormatulIntervenţiile tehnice
şi/sau reparaţiile
efectuate de
tehnicianul de service
al distribuitorului
autorizat sau al unităţii
acreditate pentru service
se notează în dosar
sub formă de tabel.
Neprecizat
Cine si cat
timp
arhiveaza
Dosarul se păstrează
la sediul distribuitori-
lor autorizaţi sau unita
ţilor acreditate pentru
service, după caz,
pe toată perioada de
funcţionare a aparatu-
lui.
Neprecizat
Tip suport Neprecizat..pe suport hârtie
sau electronic
pentru fiecare
aparat
comercializat,

Alte doua articole din Normele metodologige de aplicare fac referiri la responsabilitati in lucrul cu dosarul de asistenta tehnica:

ART. 106.(2) Distribuitorii autorizați sunt obligați ca, prin intermediul propriilor tehnicieni de service sau ai unităților de service acreditate, să asigure:…c) instruirea utilizatorului, completarea cărții de intervenții a aparatului, întocmirea unui dosar de asistenţă tehnică pentru fiecare aparat şi semnarea declarațiilor de instalare;

ART. 103 (1) La instalarea aparatului de marcat electronic fiscal la utilizator, tehnicianul de service notează în cartea de intervenții datele sale de identificare, ultimul număr al raportului de închidere zilnică rezultat la sfârșitul operațiunilor de probă și de inițiere a operatorului care va utiliza aparatul și de asemenea înregistrează şi arhivează în dosarul de asistenţă tehnică al aparatului toate documentele emise în legătură cu instalarea aparatului.

Amenda pentru abateri de la regimul de lucru cu DAT este de la 4.000 lei la 6.000 lei , conform OU nr. 20/2017: “ constituie contravenţii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni: p) nerespectarea obligaţiei de a păstra, de a completa şi de a actualiza cartea de intervenţii prevăzută la art. 5 alin. (3), dosarul de asistenţă tehnică prevăzut la art. 5 alin. (12)”.

            Datorita posibilitatilor de interpretare a celor de mai sus , in luna februarie 2018 am cerut precizari lamuritoare catre Ministerul Finantelor Publice, cu urmatoarea solicitare concreta  :

“Va rugam sa ne comunicati daca unitatile acreditate pentru service la aparatele de marcat electronice fiscale

  1. sunt obligate sa intocmeasca si sa arhiveze dosarul de asistenta tehnica prevazut de articolul 5.(12) din OUG 28/1999 modificata si completata;
  2. pot fi amendate conform articolului 10.(p) pentru nerespectarea obligaţiei de a păstra, de a completa şi de a actualiza dosarul de asistenţă tehnică.”

Raspunsul primit clarifica responsabilitatile: “ …Urmare a celor mai sus mentionate concluzionam ca, obligatia de a intocmi, actualiza si pastra dosarul de asistenta tehnica (pe suport hartie sau electronic) revine fie distribuitorului autorizat, fie unitatii acreditate pentru service care instaleaza, respectiv efectueaza interventii tehnice asupra unui a.m.e.f.”. Sanctiunea prevazuta de lege este aplicabila titularului obligatiei, oricare ar fi acesta.

            Atasam: a) copie (partial si anonimizata) de pe procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei primita de firma mentionata la inceputul articolului si b) raspunsul Directiei generale cod procedura fiscal, reglementari nefiscale si contabile din 27.03.2018 la intrebarile de mai sus.

Presedinte,                                                                                        

M. Anghelescu 

Autor: Marian Anghelescu

Initiator al proiectului organizatiei patronale, in urma cu mai bine de 10 ani si presedinte al acesteia, conduce compania Deck Birotica Group din Pitesti, activand in domeniul AMEF din anul 1998. Aria sa principala de expertiza este comercializarea si service-ul caselor de marcat, fiind un "guru" in domeniul legislatiei caselor de marcat din Romania.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?