Nedotarea cu noile case de marcat scoasa de sub legea prevenirii

De | 28 noiembrie 2020

Guvernul a adoptat in sedinta din 27 noiembrie 2020, o HOTĂRÂRE pentru modificarea pct. 39 și 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere.

Punctul 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017 se modifică și va avea următorul cuprins

42. Art. 10 lit. f) – h), j) și u) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;”

Litera cc) care prevede nerespectarea utilizatorilor de a se dota cu noile case de marcat a fost scoasa de sub incidenta legii prevenirii.

Astfel, daca organul de control constata absenta noului aparat de marcat electronic fiscal (exceptand defectarea acestuia care trebuie anuntata conform contractului de service, firmei de service), utilizatorul va primi direct amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum confiscarea sumelor nejustificate; suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator. 

Actul normativ va intra în vigoare la 30 de zile dupa ce va fi publicat in Monitorul Oficial.

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns