Nedotarea cu noile case de marcat intra la Legea Prevenirii

De | 28 august 2018

Ministerul Finantelor publice a pus in dezbatere un Proiect de Hotarare privind modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere.

Punctul 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 5 februarie 2018, se modifică și va avea următorul cuprins:

„42. Art. 10 lit. f) – h), j), u) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;”.

Conform datelor publicate de Ministerul Finatelor Publice, la data de 17.08.2018, situația principalelor procese este următoarea:

  • ICI Bucureşti a emis 26 de avize tehnice favorabile pentru un număr de 12 operatori economici,
  • în baza avizelor eliberate de ICI București, Ministerul Finanțelor Publice a emis 24 autorizaţii de distribuţie pentru toţi operatorii economici care au depus documentaţia prevăzută de lege,
  • ANAF a emis 31.913 certificate de atribuire a numărului unic de înregistrare  pentru 44.327 aparate de marcat,
  • la nivel național au fost instalate 28.986 aparate de marcat dotate cu jurnal electronic.

Având în vedere faptul că,

  • se estimează că operatorii economici mari și mijlocii utilizează cca. 100.000 de aparate de marcat, iar până la această dată au fost instalate numai 28.986 de aparate de marcat pentru toate categoriile de contribuabili, inclusiv cei mici,
  • a rămas mai puțin de o lună până la expirarea termenului de grație acordat operatorilor economici mari și mijlocii prin OUG nr. 44/2018,
  • eliberarea numărului de ordine necesar fiscalizării, precum și fiscalizarea propriu-zisă a aparatelor de marcat dotate cu jurnal electronic sunt procese consumatoare de timp,

se constată faptul că există premise ca cel puţin pentru anumite categorii de operatorii economici, dotarea cu aparate de marcat să nu fie finalizată până la 1 septembrie 2018.

Se impune introducerea contravențiilor referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic (art. 10 lit. cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999) sub prevederile Legii prevenirii nr. 270/2017, în vederea asigurării unei abordări de tip preventiv, stimulativ şi nu de sancţionare imediată la prima abatere a operatorului economic.

Urmare a introducerii acestei măsuri,

  • organele de control competente din cadrul A.N.A.F. și M.A.I. pot analiza cu ocazia controlului, situația de fapt a comerciantului, pot constata, de la caz la caz, cel puțin următoarele situații și pot proceda în consecință astfel:

a) este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, situație în care organul de control nu aplică sancțiuni,

b) este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar acesta nu este fiscalizat și instalat, situație în care organul de control aplică avertismentul și stabilește un termen de instalare foarte scurt,

c) nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar există pe piață aparate corespunzătoare activității acestuia, situație în care organul de control aplică avertismentul și stabilește un termen scurt de dotare,

d) nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar există pe piață aparate și a făcut comandă la distribuitorul autorizat, situație în care organul de control aplică avertismentul și stabilește un termen de dotare și fiscalizare scurt,

e) nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic și nu există pe piață aparate de marcat cu jurnal electronic dedicate activității sale, situație în care organul de control aplică avertismentul și stabilește în planul de remediere un termen mai lung de dotare (exemplu: 90 de zile).

  • nu se vor aplica nici sancțiunile contravenționale complementare prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. f) pct. (i) și (ii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, care de altfel nu ar fi echitabile, neexistând o vinovăţie directă şi exclusivă a contribuabilului.
  • din conținutul faptei prevăzute la art. 10 lit. cc) din OUG nr. 28/1999, reiese că această contravenție se aplică doar pe perioada de implementare a aparatelor de marcat dotate cu jurnal electronic, astfel în situația în care organele de control constată că un operator economic nu a fost dotat niciodată cu aparat de marcat, ceea ce reprezintă o altă faptă (art. 10 lit. e) din OUG nr. 28/1999 – neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziţionate numai de la distribuitori autorizaţi sau unităţi acreditate pentru comercializare, conform prevederilor ordonanţei de urgenţă), acestea pot aplica sancțiunile corespunzătoare acestei fapte

(text preluat din nota de fundamentare publicata pe mfp.ro)

proiectHGincidental270_27082018

NFproiectHGincidental270_27082018

 

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns