Manualul Inginerului de service: formularul F4102

De | 22 ianuarie 2021

F4102 – Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) instalate, din Anexa 2C la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa pre-operaţionalizare a Registrului, este disponibil in format editabil pe site-ul ANAF, sectiunea Servicii online – Declaratii electronice – pozitia 05 Descarcare declaratii. Gasiti aici link-ul direct.

Pentru care situatii se transmite?

  • Instalarea aparatului de marcat
  • Schimbarea punctului de lucru (adica schimbarea locului unde este instalat aparatul de marcat) care apartine aceluiasi utilizator
  • In cazul revanzarii amef, atunci cand se schimba proprietarul aparatului (denumire firma si CUI)

Cine il transmite?

Formularul F4102 se transmite de catre distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, (in functie de cine instaleaza casa de marcat), pentru una din situatiile survenite mai sus, organului fiscal competent în termen de 2 zile lucrătoare de la data întocmirii sau, după caz, primirii „Declarației de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale”. Formularele completate și validate, în format PDF cu fișier XML atașat, se transmit organului fiscal competent prin mijloace electronice de transmitere la distanță și pot conține informații privind unul sau mai multe aparate de marcat electronice fiscale.

Vezi sesiunile de comunicare ale ANAF cu contribuabilii si Ghidul ANAF pentru case de marcat

Nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informaţiilor periodice solicitate de organul fiscal potrivit art. 59 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei,pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice.

Screenshot din sesiunile de comunicare ale ANAF cu contribuabilii
screenshot din Ghidul ANAF pentru case de marcat

Utilizatorul casei de marcat are obligatia sa comunice la ANAF prin F4105, schimbarea locului in care este instalata casa de marcat.

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns