Inrolarea in SPV obligatorie in contextul conectarii caselor de marcat la sistemul informatic al MF-ANAF

De | 7 mai 2021

Ministerul de Finante a publicat recent pe site-ul institutiei un proiect legislativ care impune inrolarea in SPV a persoanelor juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoanele fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent într-una din formele prevăzute de OUG nr. 44/2008. Practic, contribuabilii sunt obligați să transmită organului fiscal central documente doar prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor/A.N.A.F..

Pentru accesul la SPV, contribuabilii vor trebui sa achiziționeze un certificat digital calificat pentru semnatura electronica.

Pentru derularea procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al ANAF, este necesar ca operatorii economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale să se înroleze în SPV (Spatiul Privat Virtual). Aceasta masura este necesara deoarece in sectiunea mesaje din SPV, vor primi notificari cu privire la transmiterea fisierelor din casa de marcat catre sistemul informatic al MF-ANAF. Astfel, utilizatorii de aparate de marcat vor sti daca transmiterea de date s-a facut corect sau daca exista erori de transmitere si vor putea remedia impreuna cu unitatile de service problemele aparute..

Va exista un termen pana la care inrolarea este opțională, urmând ca după acest termen cererile, înscrisurile sau orice alte documente depuse la organul fiscal central în format letric nu vor fi luate în considerare iar contribuabilii în cauză să fie notificați de către organul fiscal central cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin SPV. Această normă de neluare în considerare a cererilor, înscrisurilor ori oricăror alte documente depuse în format letric reprezintă o sancțiune administrativă putând avea ca efect o serie de sancțiuni concrete, funcție de tipul actului depus, respectiv, prescrierea unui drept, dacă o cerere de restituire este depusă, în format letric, la limita termenului de prescripție, decăderea din dreptul de a beneficia de o facilitate fiscală, dacă cererea este depusă în format letric în ultima zi de depunere, sau sancțiuni contravenționale în cazul în care legea impune depunerea unui document/înscris într-un anumit termen și acesta se depune în format letric. – se arata in proiectul legislativ

Dupa aprobare, prevederile prezentului proiect legislativ se vor aplica începând cu data de întâi a lunii următoare celei de a treia luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns