Inregistrarea in SPV devine obligatorie de la 1 martie 2022

De | 3 februarie 2022

Înregistrarea în SPV devine obligatorie începând cu 1 martie 2022 pentru transmiterea cererilor, înscrisurilor sau a oricăror altor documente către organele fiscale, de către contribuabilii care desfăşoară activităţi economice într-o formă de activitate autorizată.

In prezent, potrivit dispozitiilor art.79 din Codul de procedura fiscala, contribuabilul / plătitorul transmite organului fiscal competent cereri, înscrisuri sau orice alte documente și prin mijloace electronice de transmitere la distanță. 

Ordonanta 11/31.08.2021 aduce modificari Codului de procedura fiscala, prin excepție de la aceasta prevedere, contribuabilii/plătitorii persoane juridiceasocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoane fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, vor fi obligați să transmită organului fiscal central documentele prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanțelor/ A.N.A.F.

În situația în care contribuabilii/plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță. 

Astfel, inregistrarea in SPV devine obligatorie de la 1 martie 2022
Persoanele fizice sau juridice, care dețin certificate digitale calificate, pot solicita înregistrarea ca utilizatori SPV pe baza acestora, iar persoanele fizice care nu dețin un astfel de certificat pot solicita înregistrarea pe bază de nume de utilizator și parolă.

Transmiterea de documente prin SPV este valabila si pentru utilizatorii de case de marcat in cazul depunerii cererii de atribuire pt NUI (prin formularul C801), a declaratiei de instalare a casei de marcat, a procesului verbal de sigilare a memoriei fiscale, etc.

Detalii despre inrolarea in SPV gasiti aici sau

– accesând portalul ANAF, la secțiunea ”Servicii Online”

– vizionând materialele informative publicate pe www.youtube.com (pentru persoane juridice, pe baza certificatelor digitale – https://www.youtube.com/watch?v=SHXWtBP4jf4&t=3s și pentru persoane fizice, cu nume de utilizator și parolă – https://www.youtube.com/watch?v=XFQ9KJrI5v0)

– telefonic, apelând Call Center-ul ANAF la nr. 031.403.91.60.

https://static.anaf.ro/static/3/Anaf/20220209161616_inrolarespv.pdf

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns