ICI Bucureşti va testa cerințele referitoare la comunicaţia aparatelor de marcat electronice fiscale

De | 16 iunie 2020

Pe site-ul MFP a fost publicat un Proiect Ordin pentru modificarea art.10 din Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată prin Ordinul comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr.3247/1179/201

Potrivit proiectului, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică -ICI Bucureşti va testa toate cerințele prevăzute de normele metodologice referitoare la comunicaţia aparatelor de marcat electronice fiscale în modul de lucru online, mai puțin funcțiile care vizează transmiterea de mesaje între sistemul informatic și aparatele de marcat electronice fiscale, și respectiv blocarea aparatelor de  marcat electronice fiscale.

Domnul Bogdan Almasi, presedinte executiv ATA (Asociatia pentru Tehnologii Avansate), a specificat acest lucru in videoconferinta din 20 mai: aplicatia a fost dezvoltata respectand cerintele HG si OPANAF privitoare la conectarea caselor de marcat la serverul ANAF, mai putin cateva functii care au fost neclar descrise in legislatie, dar care se vor pune la punct pe parcurs, de ex. blocarea-deblocarea casei de marcat sau mesajul de genul <<HelloANAF>> pe care casa de marcat il transmite serverului.

In Referatul de aprobare al proiectului legislativ, se arata că este  necesar ca parcurgerea procesului de conectare să se realizeze într-un interval de timp cât mai scurt, astfel încât, pe baza analizelor de risc efectuate de ANAF să fie combătută eficient și rapid evaziunea fiscală.

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns