Firmele vor fi obligate sa transmita lunar catre ANAF anumite date cu privire la casele de marcat

De | 19 martie 2018
-

Firmele vor fi obligate să transmită Fiscului, lunar, anumite date, cum ar fi cele din bonul fiscal sau informații referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal, incetarea functionarii acestuia in urma unor evenimente de tipul lipsa curentului electric sau intreruperea conexiunii la internet, precum si cu privire la repunerea in functiune/reconectarea aparatului. Prevederile fac parte dintr-un act normativ al ANAF, publicat astazi in Monitorul Oficial.

Utilizatorii noilor case de marcat cu jurnal electronic vor avea obligația de a transmite datele până la data de 20 a lunii pentru luna anterioară.

Ce date se vor transmite?

1. Date de pe bonul fiscal:

 • valoarea totala a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adaugata;
 • numarul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;
 • data, ora si minutul emiterii bonului fiscal;
 • seria fiscala a aparatului de marcat electronic;
 • valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cota.

2. Datele din raportul fiscal de inchidere zilnica.

3. Informatii referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal, incetarea functionarii acestuia in urma unor evenimente de tipul – lipsa curentului electric sau intreruperea conexiunii la internet – precum si repunerea in functiune/reconectarea aparatului.

In ce priveste aparatele de marcat electronice fiscale folosite in activitatea de schimb valutar de catre entitatile care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei, aparatele de marcat electronice fiscale utilizate in transportul persoanelor in regim de taxi, precum si aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor situate in aeroporturile internationale – pentru toate aceste cazuri – se transmit urmatoarele informatii:

1. Aparatele de marcat electronice fiscale utilizate in activitatea de schimb valutar:

 • suma si moneda incasate de la client;
 • suma si moneda platite clientului;
 • comisionul practicat si nivelul cotei de taxa pe valoarea adaugata;
 • numarul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;
 • data, ora si minutul emiterii bonului fiscal;
 • seria fiscala a aparatului de marcat electronic fiscal;
 • valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata, cu indicarea nivelului de cota a acesteia.

2. Aparatele de marcat electronice fiscale utilizate in activitatea de transport de persoane in regim de taxi:

 • numarul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;
 • data, ora si minutul emiterii bonului fiscal;
 • seria fiscala a aparatului de marcat electronic fiscal;
 • numarul cursei;
 • valoarea totala a serviciului;
 • valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata, cu indicarea nivelului de cota a acesteia.

3. Aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor situate in aeroporturile internationale:

 • valoarea totala a bonului fiscal;
 • numarul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;
 • data, ora si minutul emiterii bonului fiscal;
 • seria fiscala a aparatului de marcat electronic fiscal;
 • numarul cursei aeriene;
 • valoarea taxei pe valoarea adaugata defalcata pe cote.

Cum se va face transmiterea datelor:

 • fișierele XML, semnate folosind certificatul digital al aparatului de marcat electronic fiscal, vor fi exportate de pe aparatul de marcat electronic fiscal pe un mediu de stocare extern;
 • prin intermediul programului de asistență pus la dispoziţie pe portalul ANAF, fișierele XML vor fi validate și atașate unui fișier PDF;
 • fișierul PDF cu XML atașat, semnat cu certificat digital calificat, va fi comunicat organului fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

In vederea transmiterii fisierelor si a declaratiei, utilizatorul ori imputernicitul acestuia trebuie sa detina, in vederea autentificarii, un certificat calificat eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Cand va incepe conectarea directa a aparatelor fiscale la sistelul informatic de supraveghere si monitorizare al ANAF ?

Data de la care noile case de marcat se conectează la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale, nu a fost inca stabilita, ea urmand a se aproba prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Pana atinci, in Monitorul Oficial nr 238 din 19 martie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Gasiti detalii aici

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns