Firmele isi pot restructura obligatiile bugetare restante

De | 29 octombrie 2020

Guvernul a aprobat ordonanta prin care firmele isi pot esalona principalele obligatii bugetare restante si neachitate de la declansarea starii de urgenta si a prelungit termenele pentru executari si accesorii.

Beneficiari ai facilității de eșalonare simplificată sunt toți contribuabilii, indiferent de forma de proprietate, inclusiv cei care au în derulare o înlesnire la plată potrivit Codului de procedură fiscală și care nu înregistrează obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, sau acestea au fost achitate până la eliberarea certificatului fiscal.

Astfel, s-a extins până la 25 decembrie 2020 perioada în care nu se percep dobânzi și penalități pentru obligațiile fiscale neachitate la termen, a caror scadenta s-a implinit dupa declansarea starii de urgenta.

Pentru acordarea eșalonării contribuabilul, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– să depună cerere până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;

– să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență și neachitate ulterior;

– să nu se afle în procedura insolvenței;

– să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;

– să aibă depuse toate declarațiile fiscale;

– să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns