Convocarea Adunarii Generale a Patronatului

De | 7 septembrie 2021

C O N V O C A R E
7 SEPTEMBRIE 2021

In conformitate cu prevederile Art.26.(2) din Statutul Patronatului Comerciantilor si Servisantilor de case de marcat din Romania se convoaca Adunarea Generală a asociatiei
Vineri, 1 octombrie 2021 ora 18:00
la hotelul Clermont din loc. Covasna, str. Mihai Eminescu,nr. 225 A jud. Covasna

Restul materialului este disponibil exclusiv membrilor de patronat. Click aici pentru autentificare.

Eventualele propuneri de includere a unor noi puncte de lucru pe ordinea de zi vor fi transmise Consiliului Director cu minimum 7 zile înainte de desfăşurarea Adunării Generale şi vor putea fi incluse pe ordinea de zi cu votul a 2/3 din numărul participanţilor.

Presedinte,
M. Anghelescu

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?