Cererea de atribuire a numărului unic de identificare a aparatului fiscal din aplicaţia informatică a ANAF se poate depune si online prin SPV

De | 19 iulie 2018

Incepand din aceasta saptamana, Cererea de atribuire a numărului unic de identificare a aparatului fiscal din aplicaţia informatică a ANAF se poate depune si online prin intermediul serviciului SPV si poarta denumirea de Formularul C801

Cererea va fi insoțită de următoarele documente în copie certificată cu originalul:

  • factura şi documentul de plată care atestă achiziţionarea aparatului de marcat electronic fiscal;
  • contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate sau după caz, contractul de leasing financiar încheiat cu clauză expresă privind asumarea obligaţiei părţilor că, la expirarea contractului de leasing, se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului;
  • procesul-verbal de sigilare a memoriei fiscale şi a aparatului de marcat electronic fiscal;
  • actul de identitate a reprezentantului legal înscris în cerere, precum și a actul de identitate cu care se legitimează împuternicitul, dacă este cazul;
  • certificatul de garanție al aparatului de marcat electronic fiscal.

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către utilizator prin înscrierea menţiunii ”conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia.
De asemenea, la cerere se mai anexează:

  • declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal sau, după caz, privind desfăşurarea activităţii în regim ambulant ori în regim de taxi, precum și, dacă cererea a fost depusă prin împuternicit,
  •  împuternicirea în original.
  • În situația în care aparatul de marcat electronic fiscal este utilizat în activitatea de taximetrie, la cerere se anexează și declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului privind numărul de înmatriculare al autovehiculului pe care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, însoţită de copia autorizaţiei taxi.

Pentru cererile comunicate in format Pdf inteligent, prin intermediul serviciului SPV, documentele se transmit in copie prin atasarea in fisier.

În situația în care, datele din cererea depusă prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual (SPV) sunt eronate sau aparatele de marcat electronice fiscale – pentru care se solicită emiterea certificatului de atribuire a numărului unic de identificare – nu figurează înregistrate în evidența Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, solicitantul (utilizatorul AMEF) primește un mesaj de informare de tipul: seria de fabricatie nr… numărul/data autorizaţiei de distribuţie nu figurează înregistrată/este eronată! Contactați distribuitorul autorizat/corectați seria și/sau numărul/data autorizaţiei de distribuţie, reveniți cu cerere.
Pentru a depune o nouă cerere și a obține prin intermediul SPV certificatul pentru aparatele de marcat electronice fiscale care nu au fost identificate în evidența ANAF, solicitantul verifică datele înscrise în cerere și
– dacă au fost eronate, le îndreaptă prin transmiterea unei cereri corect completate;
– dacă datele au fost corecte, contactează operatorul economic care a comercializat aparatul/aparatele și îi solicită să transmită formularul „F4101”

Indiferent de formatul în care este completată și de modalitatea de transmitere a cererii, în vederea emiterii certificatului, se efectuează verificări în baza date cu privire la existența informațiilor despre aparatul de marcat electronic fiscal (figurează/nu figurează în evidențele ANAF) și starea solicitantului (figurează/nu figurează radiat în evidențele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, se află/nu se află în stare de inactivitate temporară declarată la ONRC şi/sau în stare de inactivitate fiscală).

În cazul cererilor depuse prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual, emiterea certificatului de atribuire a numărului unic de identificare se efectuează automat și acesta este comunicat solicitantului prin intermediul SPV (conform ghidului publicat de ANAF)

Aveti mai jos cateva instructiuni pentru utilizarea Spatiului Privat Virtual.

Instructiuni_utilizareSPV_PJ

Tutorial_SPV_19092016 (1)

 

 

 

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

5 gânduri despre “Cererea de atribuire a numărului unic de identificare a aparatului fiscal din aplicaţia informatică a ANAF se poate depune si online prin SPV

Lasă un răspuns