Casele de marcat vor transmite si alte informatii la ANAF

De | 29 aprilie 2024

Printr-o Hotărâre de Guvern adoptata recent vor putea fi stabilite și alte date și informații care trebuie să fie transmise de aparatele de marcat electronice fiscale către sistemul informatic al ANAF.

Necesitatea transmiterii de către aparatele de marcat electronice fiscale a informațiilor din conținutul bonului fiscal referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA este dublată de faptul că precompletarea de către autoritatea fiscală a informațiilor privind operațiunile impozabile în decontul de TVA este o măsură menită să vină în sprijinul contribuabililor care, potrivit legii, au obligația să completeze și să depună decontul de TVA.

„– Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 25 aprilie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

La articolul 1, după alineatul (6), se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
”(6^1) La solicitarea Ministerului Finanțelor, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pot fi stabilite și alte date și informații, decât cele prevăzute în anexa nr. 11, care trebuie să fie transmise de aparatele de marcat electronice fiscale către sistemul informatic.”

La articolul 22 punctul J, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
”b) crearea de fişiere în format XML pentru informaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6^1), precum și pentru cele prevăzute la art. 3 din anexa nr. 11 şi transmiterea acestora către sistemul informatic.”

La Anexa nr. 11 partea dispozitivă a alineatului (1) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul conținut:
”(1) Prin conexiunea stabilită, aparatele de marcat electronice fiscale transmit, conform structurilor XML aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cel puțin următoarele:”.
Art. II. – Ordinul prevăzut la prevăzut la art. 1 alin. (6^1) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare se aprobă în termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitării prevăzută la art. 1 alin.(6^1) din Normele metodologice.
Art. III. – În termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 1 alin. (6^1) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională de Administrare Fiscală modifică şi completează în mod corespunzător Ordinul președintelui Agenției Naționale deAdministrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum şi categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informaţii cu sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.
Art. IV. – Operatorii economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligația de a transmite către sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prevăzut la art. 3^1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fişierele în format XML cu structura și în termenul stabilite prin ordinul prevăzut la art. III din prezenta ordonanță de urgență.”

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns