Cand se vor conecta casele de marcat la serverul ANAF?

De | 8 mai 2020

In octombrie 2019, Ministerul Finantelor Publice a emis un anunt pentru consultarea pietei in vederea achizitionarii si implementarii Sistemului Informatic de Colectare, Stocare, Arhivare si Raportare date fiscale din aparatele de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, mai pe scurt, SICSAR.

In Programul National de Reforma aprilie 2020 emis de Guvernul Romaniei, gasim specificatii cu privire la casele de marcat si conectarea acestora la serverul ANAF

Pentru accelerarea ritmului de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic a fost elaborat Ghidul pentru înregistrarea informațiilor privind aparatele de marcat electronice fiscale, precum și certificatul de atribuire a numărului unic de identificare în etapa preoperaționalizare registru; au fost organizate sesiuni de asistență pe pagina de Facebook, pe tema aparatelor de marcat electronice fiscale; au fost organizate întâlniri cu operatori economici (utilizatori și distribuitori autorizați/unități de service și de comercializare acreditate din București și Ploiești); au fost transmise informații cu privire la obligativitatea dotării cu aparate de marcat electronice fiscale prin intermediul SPV.

Pentru operatorii economici care au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și care nu s-au conformat prevederilor legale în materie, au fost întreprinse campanii de control operativ pe linia dotării și utilizării cu aparate de marcat electronice fiscale în zone și domenii cu risc ridicat de neconformare. Astfel, pentru 405 contribuabili a fost dispusă suspendarea activității pentru abateri de la prevederile legale privind dotarea și utilizarea aparatelor electronice fiscale (316 pentru nedotare și 89 pentru neutilizare).

În 2020, structura de specialitate din cadrul ANAF va continua efectuarea de controale inopinate pe linia dotării și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale în zone și domenii cu risc ridicat de neconformare, contribuind la stimularea emiterii de bonuri fiscale.

În cursul anului 2019, a fost constituit un grup de lucru pentru coordonarea implementării sistemului informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale (OMFP 2005/2019), în cadrul căruia, după consultarea pieței, a fost elaborat caietul de sarcini pentru achiziționarea Sistemului Informatic de Colectare, Stocare, Arhivare și Raportare date fiscale din aparatele de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic (SICSAR); sistemul informatic va fi instalat în centrele de date MFP, urmând să fie operat de către furnizorul soluției pe durata a 4 ani. De asemenea, a fost elaborat un plan de acțiune privind implementarea SICSAR, acesta putând fi aplicat doar după alocarea fondurilor necesare, estimate la 91,5 milioane lei, incluzând SICSAR și infrastructura fizică suport, absolut necesară pentru asigurarea sistemului. Finalizarea procesului de achiziție a SISCAR și conectarea aparatelor este planificată pentru trim. IV/2020.”

Din anuntul de consultare emis de MFP in octombrie 2019 si publicat pe site-ul instituției la secțiunea Achiziții publice, avem cateva date cu privire la obiectivele si functionalitatile de baza ale sistemului SICSAR

„Obiectivele specifice al sistemului SICSAR: – conectarea tuturor caselor de marcatelectronice cu capabilităţi de comunicare online la un sistem centralizat; – colectarea în mod permanent, automat şi protejat a informaţiilor de la casele de marcat electronice; -preluarea datelor colectate de la casele de marcat electronice de către sistemul informatic
al Beneficiarului; – analiza şi generarea de rapoarte de monitorizare operaţională şi desecuritate a sistemelor Sistemul SICSAR va fi implementat ca o soluţie completă la cheie,componentele aplicative şi echipamentele fiind puse la dispoziţie de către Prestator subforma de serviciu. Funcţionalităţile de bază ale soluţiei sunt: • colectarea informaţiilor de la
casele de marcat electronice; • transmiterea de comenzi/setări către casele de marcat electronice; • verificarea, validarea, stocarea şi arhivarea informaţiilor colectate; • schimbul de date între sistemul SICSAR şi sistemul informatic al Beneficiarului; • elaborarea de rapoarte de monitorizare operaţională şi de securitate a sistemelor.”

„Prin mesajul , AMEF-ul (casa de marcat, n.r.) anunță SICSAR că este activ și, dacă este cazul, are de transmis date fiscale (fișiere XML zile fiscale). În acest ultim caz așteaptă permisiunea explicită a SICSAR de a trimite aceste date prin mesajul „

Fluxuri de mesaje intre AMEF-SICSAR-ANAF

”La finalizarea acordului cadru, sistemul SICSAR cu toate componentele sale, atât software cât şi hardware (inclusiv spaţiul de stocare şi arhivare) va intra în proprietatea Beneficiarului, inclusiv datele stocate pe acestea.” se arata in documentul emis de MFP

Implementarea SICSAR, poate fi facuta dupa alocarea fondurilor necesare, estimate la 91,5 milioane lei, in aceste fonduri fiind incluse sistemul SICSAR dar si infrastructura de suport.

Finalizarea procedurii de achizitie a SICSAR precum si conectarea aparatelor era planificata (potrivit Programului Național de Reforma) pentru ultimul trimestru al anului 2020, adica perioada octombrie-decembrie.

 Stadiul implementării la zi a aparatelor de marcat noi, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor Publice:

   ✓ 612892 înregistrate în sistemul informativ al ANAF,

   ✓ 553602 cu identificator fiscal atribuit,

   ✓  524715 în funcțiune la contribuabili.

Recent, Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat ca in urmatoarele saptamani va fi conectat la serverul ANAF un prim lot de case de marcat printr-un proces de testare pilot.

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns