Adunarea Generala a Patronatului caselor de marcat – Convocare

De | 26 octombrie 2023

Convocare

In conformitate cu prevederile Art.26. (2) din Statutul Patronatului Comerciantilor si Servisantilor de case de marcat din Romania se convoaca Adunarea Generală a asociatiei

Vineri, 10 noiembrie 2023 orele 18:00

la hotelul Mara din loc. Sinaia, str. Toporasilor, nr. 1A, jud. Prahova cu urmatoarea

Ordine de zi

1 Completarea Statutului organizatiei cu prevederi privind componenta Consiliului Director si calificarea pentru functiile de Presedinte si Vicepresedinte;

2 Delegarea de catre Adunarea Generala catre Consiliul Director a competentelor prevazute de Art.7 : “In interesul reprezentarii la nivel national PATRONATUL se poate afilia unei Confederatii patronale nationale care va fi aleasa de Adunarea Generala.”

 In cazul nerealizarii cvorumului prevazut de Art.28.(1) („Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenţi cel putin 1/2 din numărul delegaţilor”)  Adunarea Generala se reprogrameaza conform  Art.28. (2) (”Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, Adunarea Generală se reprogramează în termen de max. 15 zile iar lucrările se vor desfăşura indiferent de numărul celor prezenţi dacă se face dovada scrisă a convocării celor absenţi.”) pentru

Sambata 11 noiembrie 2023 orele 18:00

la hotelul Mara din loc. Sinaia.

Eventualele propuneri de includere a unor noi puncte de lucru pe ordinea de zi vor fi transmise Consiliului Director cu minimum 7 zile înainte de desfăşurarea Adunării Generale şi vor putea fi incluse pe ordinea de zi cu votul a 2/3 din numărul participanţilor.

Din imputernicirea Consiliului Director,

Vicepresedinte,

M. Anghelescu

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns