Spatiul Privat Virtual va putea fi folosit pentru inregistrarea noilor case de marcat

De | 20 iunie 2018

Numarul unic de identificare pentru noile aparate de marcat electronice fiscale va putea fi obtinut si prin Spatiul Privat Virtual, potrivit unui ghid publicat recent pe site-ul ANAF. Aceasta facilitate este inca in curs de dezvoltare si va fi operationala in cateva zile.

Astfel, cererea pentru obtinerea certificatului de atribuire a numarului unic de identificare a aparatului fiscal se va putea depune de catre operatorul economic sau unitatea acreditata pentru comercializare si service astfel:

  • in format pe hartie direct la biroul (compartimentul) avize şi autorizaţii (case de marcat) din cadrul organului fiscal competent sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data depunerii fiind data înregistrării în evidența biroului (compartimentului) competent în soluționarea cererii
  • sub forma de fisier .pdf inteligent transmis prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual.

Indiferent de formatul în care este completată și de modalitatea de transmitere, Cererea de atribuire a numărului de ordine  trebuie să fie însoțită de următoarele documente, în copie certificată cu originalul:

  • factura şi documentul de plată care atestă achiziţionarea aparatului de marcat electronic fiscal;
  • contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate sau după caz, contractul de leasing financiar încheiat cu clauză expresă privind asumarea obligaţiei părţilor că, la expirarea contractului de leasing, se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului;
  • procesul-verbal de sigilare a memoriei fiscale şi a aparatului de marcat electronic fiscal;
  • actul de identitate a reprezentantului legal înscris în cerere, precum și a actul de identitate cu care se legitimează împuternicitul, dacă este cazul;
  • certificatul de garanție al aparatului de marcat electronic fiscal.

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către utilizator prin înscrierea menţiunii ”conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia.
De asemenea, la cerere se mai anexează:

  • declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal sau, după caz, privind desfăşurarea activităţii în regim ambulant ori în regim de taxi, precum și, dacă cererea a fost depusă prin împuternicit,
  •  împuternicirea în original.
  • În situația în care aparatul de marcat electronic fiscal este utilizat în activitatea de taximetrie, la cerere se anexează și declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului privind numărul de înmatriculare al autovehiculului pe care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, însoţită de copia autorizaţiei taxi.

Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale” se eliberează în termen de 2 zile de la depunerea cererii de către solicitant.

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns