Arhive lunare : februarie 2022

Solicitare diseminare informatii referitoare la procedura de conectare a aparatelor de marcat

De | 22 februarie 2022

Biroul Reglementarea Inregistrarii Aparatelor de Marcat Electronice Fiscale din cadrul ANAF, ne-a transmis rugamintea de a disemina in comunitatea noastra urmatoarele informatii legate de procedura de conectare a aparatelor de marcat: „ În practică, s-au întâlnit nenumărate situații în care, pentru aparate de marcat care figurează cu formular de neutilizare (F4109) depus (pentru una sau mai multe luni… Citește mai mult »

Inregistrarea in SPV devine obligatorie de la 1 martie 2022

De | 3 februarie 2022

Înregistrarea în SPV devine obligatorie începând cu 1 martie 2022 pentru transmiterea cererilor, înscrisurilor sau a oricăror altor documente către organele fiscale, de către contribuabilii care desfăşoară activităţi economice într-o formă de activitate autorizată. In prezent, potrivit dispozitiilor art.79 din Codul de procedura fiscala, contribuabilul / plătitorul transmite organului fiscal competent cereri, înscrisuri sau orice alte documente și prin… Citește mai mult »

Vendomatele vor trebui dotate cu case de marcat pana la data de 31 decembrie 2022

De | 3 februarie 2022

Conform OUG 11/2022, publicata în Monitorul Oficial I, Nr. 97/31.1.2022 Art. IV. — Până la data de 31 decembrie 2022, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligația de a dota… Citește mai mult »

Firmele cu inactivitate temporara sau suspendare de activitate declarata, nu mai au obligația depunerii declarațiilor fiscale

De | 3 februarie 2022

Conform OG 11/2022, publicata în Monitorul Oficial I, Nr. 97/31.1.2022 Articolul I Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: La articolul 101, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (4^1)-(4^4),… Citește mai mult »